Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kristinestadsstudenterna var bäst på modersmål, Karisstudenterna på lång matematik – se hur det gick för din skola i studentskrivningarna!

En illustrerad bild som föreställer ett grönt stapeldiagram. På varje stapel finns en studentmössa. Bakgrunden är pink.
Bildtext Det finns stora skillnader i hur de svenskspråkiga studenterna presterar i modersmålsprovet.
Bild: Sara Silvennoinen / Yle

Samhällslära är det populäraste realämnet bland de svenskspråkiga studenterna, medan intresset för lång matematik har svalnat. Det visar Svenska Yles analys av vårens studentexamensresultat.

Svenska Yle har gått igenom resultaten från vårens studentskrivningar och beräknat medelbetygen för de svenskspråkiga gymnasierna i de olika studentproven.

Det högsta betyget laudatur ger 7 poäng, medan det lägsta, approbatur, ger 2. Nedan hittar du hela studentskalan.

Studentskalan

L - Laudatur (7)
E - Eximia (6)
M - Magna (5)
C - Cum laude (4)
B - Lubenter (3)
A - Approbatur (2)
I - Improbatur (0)

I år var det studenterna från Kristinestads gymnasium som presterade bäst i studentprovet i modersmål, med ett medelbetyg på 5,3. Det är en förbättring med nästan ett helt vitsord jämfört med förra året.

Resultaten från vårens skrivningar visar att det finns stora skillnader i modersmålsbetygen bland de svenskspråkiga gymnasierna. Skillnaden mellan Kristinestads medelbetyg och Rudolf Steinerskolans resultat var 3 hela vitsord.

En illustrerad bild av flygande studentmössor och händer som räcker sig efter dem. Bakgrunden är ljusröd, händerna i olika gröna nyanser.

Här är vårens studenter i Svenskfinland 2023 – ett stort grattis till er!

Cirka 25 100 finländska studerande får den vita mössan.

Intresset för lång matematik dalar

Intresset för studentprovet i lång matematik har minskat i en stor del av de svenskspråkiga gymnasierna jämfört med 2022.

Vid Gymnasiet Lärkan valde 80 procent av studenterna att skriva provet i lång matematik förra året, medan endast 56 procent gjorde det i år. Samtidigt förbättrades Lärkanstudenternas medeltal i matematik med över ett halvt vitsord.

I Gymnasiet Grankulla samskola skrev 55 procent av studenterna provet i lång matematik jämfört med över 70 procent förra året.

Studenterna i Karis-Billnäs gymnasium har förbättrat sina resultat och presterade bäst bland de svenskspråkiga gymnasierna i lång matematik. Även där har antalet studenter som skrev ämnet minskat till skillnad från i fjol.

Samhällslära populärt

I vår var provet i samhällslära det mest populära realämnet bland studenterna i de svenskspråkiga gymnasierna. Drygt en fjärdedel av studenterna skrev ämnet.

Totalt tar 1959 svenskspråkiga gymnasieelever examen i vår.

I Virkby gymnasium var intresset i samhällslära som störst. Där valde 70 procent av eleverna att skriva provet.

Det är ändå studenterna i Ekenäs gymnasium som har presterat bäst i samhällslära, med medelbetyget 5,7.

Diskussion om artikeln