Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Mera snack och mindre skadegörelse i Solf

En kvinna med i en grönskande park.
Bildtext – Man får räkna med frustrationer, de ska överkommas på något vis. Där hjälper det att ha siktet lite längre framställt, säger Alya Östergårds om förebyggande arbete i byn.
Bild: Anne Teir-Siltanen/Yle

Saker som brann upp, klotter och skadegörelse. Sådan var situationen i Solf, Korsholm, när byns Hem och Skolaförening valde att göra en förebyggande insats. – Det är som att äga ett hus, det kräver ständigt underhåll, säger ordförande Ayla Östergårds.

Tid och plats där ungdomar, föräldrar, sakkunniga, föreningar och kommunen fick träffas. Ett tillfälle där föreläsare inspirerade och problem lyftes på bordet. Det var det som Solf Hem och Skola gjorde när problemen med skadegörelse i byn blev alltför påtagliga.

Efter förra veckans lekparksbrand på annat håll i Korsholm är frågorna åter aktuella - vad kan göras för att minska på skadegörelsen?

Intresset kunde vara större bland föräldrarna

– Intresset har varit bra bland föreningsaktiva och ungdomsledarna i kommunen. Men jag önskar att vi sett större intresse bland föräldrarna och ungdomarna själva, säger Östergårds.

En av de konkreta åtgärderna är ungdomsträffar i byn som ordnas tillsammans av Korsholms kommun och Solf Ungdomsförening. Det har också fått bli en kanal för information.

Det har varit viktigt för Hem och Skola att inte dra alla ungdomar över en och samma kam.

– Ungdomar bråkar inte bara för att det blir kul, de gör det inte för att ungdomar ska göra det utan det är alltid andra saker runtom. Det handlar om en komplex situation, säger Östergårds.

Att våga fråga och våga prata är viktigt.

– Att våga synas på byn och våga prata med ungdomarna även då det inte hänt någonting särskilt, säger Östergårds.

Har det blivit mindre skadegörelse efter det här?

– Det är som att äga ett hus, det är inte färdigt bara för att huset är byggt, man måste fortsätta att underhålla. Överlag har det det varit lugnt i byn, så vitt vi vet. Det är i alla fall ingen ökning av skadegörelse, säger Östergårds.

– Utvecklingen i Solf ser bra ut, det ska komma en ny fotbollsplan. Vi fortsätter att planera projekt och fortsätter att arbeta för att alla ska ha något meningsfullt att göra.

Talkoandan på väg ner

Det låga engagemanget från föräldrar beskriver Österåkers som typiskt för tiden.

– Efter pandemin har det varit svårare att få folk att komma ut på vad som helst, oavsett om det är kurser, föreläsningar eller korvgrillning.

Kunde högre engagemang vara en nyckel till mindre skadegörelse?

– Jag tror på devisen att desto mer vi vuxna känner varandra, desto högre blir trösklarna. Det var också en tanke med föreläsningarna att föräldrarna träffar varandra och det blir lättare att ta kontakt.