Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Uppskattningsvis 300 000 personers dataskydd har kränkts på Meteorologiska institutets webbsida

Google analytics under lupp.
Bildtext Meteorologiska institutet blev medvetna om problemet efter att en person som använt deras webbsidor tog kontakt med dem.
Bild: Ingvar Björk

Dataombudsmannen har gett Meteorologiska institutet en anmärkning på grund av att de använt tjänster från Google som överfört personuppgifter till USA under tolv års tid.

Den biträdande dataombudsmannen har gett Meteorologiska institutet en anmärkning på grund av att institutet överfört personuppgifter till Google.

Institutet fick anmärkningen eftersom de överfört personuppgifter till ett tredje land – i det här fallet USA – utan giltig orsak genom övervakningsteknologi som använts på Meteorologiska institutets webbsidor.

Meteorologiska institutet har använt cookie-baserade insticksprogram från Google. Kränkningen av dataskyddet har pågått mellan början av 2010 och september 2022 och uppskattningsvis 300 000 personers dataskydd hann kränkas under den perioden.

Meteorologiska institutets personuppgiftsansvariga blev medveten om kränkningen av dataskyddet när en användare tog kontakt angående Google Analytics och reCAPTCHA-tjänsterna som användes på webbsidan.

ReCAPTCHA-identifiering har använts i anslutning till en responsblankett på Meteorologiska institutets webbsida i syfte att skilja datorer från människor. Google Analytics-verktyget har använts för att följa med antalet användare.

Nu måste Meteorologiska institutet radera de personuppgifter som överförts utan laglig grund. Institutet har redan tagit bort de insticksprogram som anmärkningen gäller från sin webbsida.