Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tobaksrökningen minskar – men ytterligare åtgärder krävs

En kvinnohand håller i en cigarett.
Bildtext Runt 12 procent av den finska befolkningen använder tobaksprodukter dagligen. Om man räknar med andelen som snusar är siffran 16 procent.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Antalet finländare som röker har minskat. Den genomsnittliga vuxna befolkningen som fortfarande röker gör det i mindre utsträckning än tidigare. Det har också blivit vanligare att sluta röka.

Det här visar en ny studie, framtagen av forskare från Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Helsingfors universitet.

Samtidigt pekar forskningen på att det fortfarande finns systematiska skillnader mellan olika utbildningsgrupper: Lågutbildade röker i genomsnitt mer än högutbildade.

Andelen som slutar röka är lägre bland de med lägre utbildning. Bland de dagliga rökarna finns det fler ”tunga” rökare i lägre utbildningsgrupper än i övriga utbildningsgrupper.

Tobaksprodukter måste bli mindre attraktiva

Finlands tobakspolitik strävar efter att mindre än fem procent av befolkningen ska använda tobaks- och nikotinprodukter år 2030. Den nya studien indikerar att åtgärderna hittills har visat sig vara framgångsrika, men att man måste öka insatserna för att nå de lågutbildade rökarna.

Hittills har man mest satsat på att minska efterfrågan, till exempel genom att minska antalet försäljningsställen, införa hårdare beskattning och göra tobaks- och nikotinprodukter mindre attraktiva.

För att nå målet om fem procent år 2030 behöver ytterligare åtgärder vidtas, enligt THL.