Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

”För mig är det här paradiset på jorden” – vindsurfaren Joachim hoppas kunna fortsätta att njuta av vågorna vid Tulludden i Hangö

Uppdaterad 29.05.2023 10:14.
Man sitter på en stor sten på en strand.
Bildtext Joachim Lindholm säger att surfing för honom är terapi – att bemästra vågorna och njuta av vinden.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Tulluddens naturskyddsområde ska få en ny detaljplan eftersom att allt fler fått upp ögonen för den storslagna dynstranden. Det har ökat trycket på såväl parkering som någon form av service.

– För mig är det här paradiset på jorden.

Det säger Hangöbon och vindsurfaren Joachim Lindholm som i och med sin hobby berörs av den nya planen.

Han hoppas att surfarna också i fortsättningen ska ha lika goda möjligheter att träna och njuta i vågskvalpet längs den långa strandlinjen som nu; om inte bättre.

Sandstrand med tallar och hamn i bakgrunden.
Bildtext Tulludden har allt: kilometerlång sandstrand, himmel, öppet hav, krokiga martallar och berg.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Högt upp på hans önskelista står också att Café Oasis får en efterträdare som erbjuder kringtjänster åt surfarna och andra grupper på stranden, liksom att Hangö stad ska se surfarna som en grupp som kan bidra till att utveckla turismen och staden.

– Hangö är ju redan känd som en surfort så varför inte utnyttja det och locka hit fler utövare istället och göra något bra av det?

Joachim Lindholm om varför han vill surfa - Spela upp på Arenan

Surfarna önskar toalett och dusch

Det viktigaste för Mirko Nieminen, viceordförande för Finlands segel- och kiteboardförbund, är att det skulle finnas ordentliga toaletter och duschar som kan användas året om.

– I praktiken är vi ju där året om så med tanke på miljön vore det viktigt att det finns toalett och dusch. Det finns ju några toaletter vid norra asfaltparkeringen, men de är ofta stängda på grund av skadegörelse.

Ett containercafé bland tallar.
Bildtext Kaféet på Tulluden var också tänkt som en bas för surfarna, men nu stänger innehavaren kaféet.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Helst skulle de få vara i kafébyggnaden som ju var meningen att fungera som en bas för surfarna, men där det sist och slutligen bara var kaféverksamhet.

Han säger att surfarna i övrigt är nöjda med platsen även om parkeringen söder om järnvägen krympt efter pandemiåren.

– Men vi förstår också att det sliter på naturen att parkera ovanför stranden så det är ett mindre problem.

Stranden ska vara till för alla

Oberoende av om du tycker om att promenera längs strandlinjen där himmel möter hav, är rörelsehindrad eller gillar att simma eller surfa, ska området vara tillgängligt för dig.

Det är kungstanken i den nya detaljplanen för Tulluddens naturskyddsområde som ska ersätta den gamla från år 1977.

Tulluddens strand i Hangö.
Bildtext Tulludden erbjuder något för alla och envar.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Ännu är planen inte klar, men den har tagit ett stort kliv framåt i och med att stadsstyrelsen (22.5.) behandlat den respons som kommit på utkastet som var till påseende i slutet av fjolåret.

Hela 14 olika aktörer från myndigheter, stadens egna instanser till föreningar har kommit med synpunkter och förslag hur stranden kunde utvecklas utan att områdets speciella naturvärden lider.

Mer eller mindre väntad respons

Hangös stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen beskriver responsen som ganska väntad.

Det enda som tidigare varit föremål för olika tolkningar är det område som märkts som rekreationsområde (VL/s) men som Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen) vill att ändras till naturskyddsområde (LS).

Husbilar parkerade mellan tallar.
Bildtext En av de saker som ses över i den nya detaljplanen är parkeringsfrågan. Många vill parkera sina fordon mellan tallarna på den skogiga delen av området.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Senast då planen behandlades i miljönämnden gick politikerna också emot beredningens förslag som byggde på NTM-centralens önskan.

Kukka-Maaria Luukkonen sade redan då att en ändring till naturskyddsområde inte behöver innebära att olika aktiviteter inskränks, däremot kanske de definieras tydligare.

Skyltar på en strand.
Bildtext Personer med nedsatt rörelseförmåga ska ha rätt att parkera nära landgångarna på Tulludden i Hangö.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Dessutom har myndigheten formellt makt att gå över nämndens beslut så hon har också anmält avvikande åsikt till protokollet.

I det här skedet vill hon i egenskap av tjänsteman inte kommentera det faktum att stadsstyrelsen under sitt möte valde att remittera ärendet.

– Det var ett politiskt beslut och det har de ju all rätt till, säger hon och kastar bollen vidare.

Miljönämnden får ännu ta en titt

Istället är det stadsstyrelsens ordförande Sture Söderholm (SFP) som får förklara hur stadsstyrelsen enhälligt tänkte då ärendet remitterades.

En karta som med mörk orange färg visar var Tullstranden eller Tulluddens strand ligger i Hangö.
Bildtext Det är den östra delen av området som stadens beslutsfattare och den statliga myndigheten NTM-centralen har lite olika syn på vilken planbeteckning som ska gälla.
Bild: Hangö stad

– Vi tyckte det vore rättvist att miljönämnden ännu skulle få bekanta sig med den inkomna responsen. Det är ju stadsstyrelsens uppgift att samla in responsen, men vi tycker att nämnden också kunde få föra en diskussion innan styrelsen fattar ett beslut i frågan, säger han.

Här kan du bekanta dig med den respons som staden fått på plansförslaget.

Surfare Joachim Lindholm trivs på Tulludden

10:40

Rubrik, ingress och huvudbild ändrades 29.5 klockan 10.15.

Diskussion om artikeln