Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlands Egnahemsförbund: Utlovade sänkningar av elöverföringspriserna har uteblivit

Kokkolan energian aidattu sähköasema.
Bild: Ari Vihanta / Yle

Elöverföringspriserna i Finland fortsätter vara höga trots regeringens löften att sänka dem. Samtidigt kommer elpriserna vara mera beroende av väderleksförhållanden.

Den avgående regeringens mål var att göra vardagen lättare för elnätskunder. Bland annat lades ett tak på priser för överföring.

En undersökning av Finlands Egnahemsförbund som kom ut i maj visar att elbolagens överföringspriser ändå inte har sjunkit trots den förra regeringens åtgärder.

Enligt undersökningen har bara tre bolag sänkt sina priser, medan 38 bolag har hållit sina priser på samma nivå. 17 bolag höjde sina priser år 2023.

Jämförelsen utfördes genom att granska elbolagens överföringspriser under våren 2023. Uppgifterna togs från elbolagens hemsidor.

Högre inflation hindrar lägre överföringspriser

Caruna är en av de bolag vars överföringspriser granskades i undersökningen. Bolaget har kunder bland annat i södra och sydvästra Finland.

Enligt bolagets ekonomidirektör Noora Neilimo-Kontio har den ökade inflationen och konflikten i Ukraina gjort det omöjligt för bolagen att sänka priserna.

– Regeringens åtgärder minskade egentligen priserna, men de kostnader som uppkom på grund av exempelvis Ukrainakonflikten ledde till nuvarande situation, säger hon.

Carunas kontor i Alberga.
Bildtext Elnätsbolaget Caruna har infört bland annat flexibla betalningsmöjligheter till kunderna.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Neilimo-Kontio anser att det vore viktigt att nästa regering investerar i att utveckla elnätet.

– Enligt mig är det viktigt för samhället, bland annat med tanke på försörjningsberedskapen. Elnäten har också en stor roll när vi går in för mer förnybar energi, säger hon.

Väderleken större inverkan i framtiden

Den sammanlagda kostnaden för elektricitet utgörs av elöverföringsräkningen och den faktiska elräkningen. Priset på elen kommer framöver bero mycket på vädret.

Hans-Alexander Öst är direktör för elhandelsenheten vid Vasa Elektriska, som erbjuder elavtal för kunder i hela fasta Finland.

Hans-Alexander Öst, direktör för enheten Elhandel på Vasa Elektriska.
Bildtext Direktör Hans-Alexander Öst vid Vasa Elektriska tror starkt på förnybar energi.
Bild: Anna Ruda

Enligt honom kommer elpriserna vara beroende av väderleksförhållanden.

– Särskilt det ökande antalet vindkraftverk leder till att väderleken påverkar mera. När det är varmt och blåsigt sjunker priserna och de höjs under vindstilla förhållanden, säger Öst.

Han tillägger också att elproduktionen av förnyelsebara energikällor är billigare.

– Vi ser redan i dag att solproduktionen ibland sänker på priserna, säger Öst.