Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlands vindar och klimatmål lockar danska miljarder: ”Så rikt som Norge blivit på olja och gas, så rikt kan Finland bli på vindkraft”

Uppdaterad 24.05.2023 12:44.
Myrsky energias grundare Tuomas Candelin-Palmqvist på en pressträff med bilder på vindmöllor bakom sig.
Bildtext Myrskys grundare och styrelseordförande Tuomas Candelin-Palmqvist tycker Finland ännu inte förstått hur stor vindkraftspotential landet har.
Bild: Lehtikuva

Målet på 1 800 megawatt motsvarar en tredjedel av den vindkraft Finland har i dag. Både finländska Myrsky och den danska investeraren CIP säger att den politiska signalen om ambitiösa klimatmål är avgörande för projekt av den här storleksklassen.

Det finländska bolaget Myrsky Energia har ännu inte byggt en enda vindmölla, men satsar stort. Bolaget har över 30 projekt för omkring 5 000 megawatt landsbaserad vindkraft under utveckling i Finland. Samarbetet med det danska fondbolaget Copenhagen Infrastructure Partners CIP kommer omfattar omkring hälften av de här och lite till.

Ramavtalet innebär att det danska fondbolaget investerar i att Myrsky bygger ut vindkraft ”från södra Finland till södra Lappland”, enligt Myrskys grundare och styrelseordförande Tuomas Candelin-Palmqvist. Han säger att Finland inte alls har förstått hur stor potential vindkraften har i Finland.

– Så rikt som Norge blivit på olja och gas, så rikt kan Finland bli på vindkraft, sammanfattar Candelin-Palmqvist sitt mål.

Investeringarna som behövs uppskattas till omkring 2,3 miljarder euro och ska komma in via CIP, vars pengar kommer från investerare i bland annat danska pensionsbolag och stora försäkringsbolag. De söker nya investerare också i Finland.

Tanken är att börja bygga redan nästa år, bara man etablerat samarbeten med markägare och kommuner. I det här skedet går Myrsky inte ut med vilka orter det gäller, men beskriver så gott som hela Finland som intressant.

Ambitiösa klimatmål lockar

Det är fråga om den enskilt största investeringen i landsbaserad vindkraft i Finland hittills. Målet, en effekt på 1 800 megawatt, motsvarar en tredjedel av den effekt Finlands vindkraft har i dagsläget, 5 700 megawatt.

På pressträffen där samarbetet presenteras onsdag morgon förklarar representanter från både Myrsky och CIP att Finland har en gynnsam miljö för vindkraft. Vi har mycket plats och mycket vind alla årstider, vi har god infrastruktur med hamnar och vi har inte bergen som gör det svårt att bygga vindkraft i Norge. Vi har framför allt en utvecklingsinriktad stamnätsoperatör i Fingrid.

Den politiska miljön i Finland har sänt precis rätt signal till investerarna

Rowan Parkhouse, danska fondbolaget CIP

Men ett lockbete är också Finlands klimatpolitik. Rowan Parkhouse från fondbolaget CIP förklarar att Finlands politiska miljö är precis den rätta, både när det gäller att underlätta tillståndsprocesserna och att ställa målen högt.

– Den politiska miljön i Finland har sänt precis rätt signal till investerarna, säger Parkhouse.

Också Parkhouse gör jämförelsen med hur Norges kust gynnats av naturgas och olja de senaste årtiondena.

– Men till skillnad från gas och olja är vind en resurs som inte tar slut.

Finlands vindkraftseffekt växer enormt just nu

Finlands vindkraftskapacitet hade en effekt på 3 200 megawatt i januari 2022, som växte till 5 200 megawatt till slutet av året. Under våren 2023 har den ytterligare ökat till 5 700 megawatt.

Det största vindkraftsbolaget i Finland för tillfället är svenska OX2 som för tillfället har igång utvecklingsprojekt för över 9 000 megawatt.

Energiinvesteringar ska ge andra investeringar

Så hur går det ihop att satsa på vindkraft när elpriset i Finland den senaste tiden till och med varit på minus ibland? Är det faktiskt en lönsam framtidsinvestering?

Lovorden till den gröna omställningen är många när vindkraftssatsningarna presenteras på pressträff onsdag morgon. Förhoppningen är att Finlands klimatmål och satsningar på ren energi ska ge en kraftig signal om att också andra investeringar är välkomna.

Vätgasinvesteringar som fossilfritt stål och ett vätgasrör till Europa nämns som stora möjligheter som kräver vindkraft.

Mika Lintilä (C) som fortfarande är näringsminister är också på plats, och beskriver behovet av ren energi inom vätgasindustrin som skriande. Om Finland spelar sina kort rätt kan Finland stå för tio procent av Europas gröna vätgasproduktion till 2030.

– Vätgasinvesterare frågar alltid först om vi har vindkraft, och sen frågar de om vi har kärnkraft, säger Lintilä och förklarar att det gäller att försäkra investerare om att Finland har en förutsägbar och trovärdig investeringsmiljö.

”Klimatneutralitet 2035 är inget problem”

Finland har det senaste året upplevt en riktig vindkraftsboom och Tuomas Candelin-Palmqvist tror starkt på att den bara fortsätter. Han beskriver det som en megatrend och en enorm möjlighet för vårt samhälle, och ser att Finland har all möjlighet att gå förbi inte bara de nordiska länderna i vindkraftsinvesteringar utan också till exempel Tyskland som till landsareal är ungefär lika stort.

Nu kräver de vackra festtalen om klimatmål konkreta handlingar, hälsar han. När andra länder vill växa ekonomiskt ser de sig omkring för att hitta förebilder: Om Finland växer på grön omställning kommer andra länder vilja göra likadant.

– Vill vi vara loket i den här utvecklingen eller bara passagerare på tåget? Att nå klimatneutralitet till 2035 är inget problem, men det är handlingarna som avgör, inte orden.