Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Behovet av internationell arbetskraft är stort i Jakobstadsregionen – och det kommer bara att öka

Man i skjorta och glasögon håller en presentation.
Bildtext Regionutvecklaren Fredrik Sandelin presenterar resultatet av den senaste företagsenkäten.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Arbetskraftsinvandringen är livsviktig för företagen i Jakobstadsregionen. På det regionala utvecklingsbolaget Concordia hoppas man på stöd från statligt håll.

Inom tre år kommer det att behövas närmare 2 500 nya arbetstagare i Jakobstadsregionen. Det visar den senaste undersökningen som det regionala utvecklingsbolaget Concordia har låtit göra bland företag inom den privata sektorn.

I nuläget är behovet drygt 1000 arbetstagare.

– Det är en tioprocentig ökning från den senaste undersökningen som vi gjorde 2021, säger regionutvecklaren Fredrik Sandelin.

Våra egna ungdomar räcker inte till för att täcka ens hälften av det här behovet

Fredrik Sandelin, regionutvecklare på Concordia

Det verkliga behovet kan dock vara betydligt större än så. 106 företag har besvarat Concordias enkät; totalt finns det över 6 000 företag i regionen. Det största behovet gäller produktionspersonal inom den tillverkande industrin.

– Våra egna ungdomar räcker inte till för att täcka ens hälften av det här behovet som signaleras, säger Sandelin.

Ingen ”quick fix”

För att lösa ekvationen finns det enligt Sandelin flera saker man kan göra.

En är att försöka få fler internationella studerande att stanna. En annan är att försöka locka tillbaka högskoleutbildade ungdomar till regionen efter att de är klara med sina studier.

En tredje är att i ännu högre grad rekrytera på den internationella arbetsmarknaden såväl inom som utanför Europa.

– Den inomeuropeiska marknaden är lättare, och där tror jag att det finns mer potential än vi hittills har grävt fram. Men vi har en tradition i Jakobstadsregionen att ta in också utomeuropeisk arbetskraft och den lever kvar.

Man i skjorta och glasögon står i en korridor.
Bildtext Det finns ingen enkel lösning på arbetskraftsbristen, säger regionutvecklaren Fredrik Sandelin.
Bild: Jakob Lillas / Yle

En annan marknad som utnyttjas förhållandevis lite är det övriga Finland och finskspråkiga och internationella arbetstagare som finns där.

– Det här är ingen ”quick fix”, utan alla behövs och det finns många målmarknader där vi kan hitta arbetskraft.

Rekryterar utländska studerande

Lena Holmberg är personaldirektör på köttförädlingsföretaget Snellman. Där har man nyligen rekryterat 350 sommararbetare, en del av dem internationella.

– Vi har ett ständigt behov av personal i produktionen. Det är inte akut, men ett ständigt behov.

För att försöka tillgodose behovet deltar företaget i olika rekryteringsevenemang och är närvarande på sociala medier. Holmberg berättar att Snellman också har lyckats rekrytera många utländska studerande.

– Vi har inte själva varit utomlands och rekryterat, utan vi har kunnat rekrytera dem i hemregionen.

Kvinna med glasögon och grå tröja står framför en vägg med blåa bollar.
Bildtext Snellmans personaldirektör Lena Holmberg berättar att det finns ett ständigt behov av arbetskraft.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Holmberg ser den internationella arbetsmarknaden som väldigt viktig.

– Utan den arbetskraft vi har fått därifrån skulle det vara ett betydligt svårare läge i dag.

Är det här ett behov som kommer att fortsätta öka?

– Absolut.

Båtbranschen är beroende av utländskt kunnande

Också båttillverkaren Nautor är starkt beroende av internationell rekrytering. Det berättar HR-chefen Stephan Ekman.

– Utmaningarna är stora och många. Det kommer att begränsa företagens tillväxt ifall vi inte hittar den personal som behövs för att möta behovet.

Personer med kunnande inom båttillverkning har man hittat bland annat i de baltiska länderna, Polen, Italien och Nederländerna. Företaget har också försökt öka intresset för båtbranschen inom landet, bland annat i Uleåborg och Helsingfors.

Man i skjorta sitter framför en vägg med blåa bollar.
Bildtext Nautors HR-chef Stephan Ekman berättar att man hittar arbetskraft ute i Europa.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Behovet av internationella arbetstagare har vuxit i och med att det inte längre finns en yrkesutbildning som direkt stöder båttillverkningen. Ekman poängterar att det behövs ett brett samarbete inom regionen för att lösa utmaningarna.

– Vi måste tillsammans hjälpas åt att marknadsföra regionen och visa på de möjligheter som finns här.

Företagens image i fokus

Redan i nuläget görs saker för att såväl locka som hålla kvar arbetskraft i regionen. Två som har jobbat med det här är projektledarna Eva Gädda och Heidi Matinlassi på Concordia.

– Vi jobbar på många olika fronter. Det här är inte ett pussel som läggs med en enda pusselbit, berättar Gädda.

Två blonda kvinnor med glasögon ler mot kameran.
Bildtext Projektledarna Eva Gädda och Heidi Matinlassi hjälper företag att höja sin profil.
Bild: Jakob Lillas / Yle

En del i det här arbetet är att hjälpa företag att förbättra sin arbetsgivarimage. Kring det här har man bland annat hållit verkstäder och ordnat en imagetävling.

Gädda och Matinlassi har också träffat företag i regionen och informerat om hur man kan göra för att rekrytera internationell arbetskraft. De har också tillsammans med företag besökt mässor och evenemang på olika håll i Finland, men också i bland annat Sverige och Nederländerna.

– På det här sättet får vi erfarenheter och skapar mötesplatser där företag kan träffa potentiella arbetstagare både i Finland och utomlands, säger Matinlassi.

Det här är inte ett pussel som läggs med en enda pusselbit

Eva Gädda, projektledare på Concordia

”Öppna gränserna ännu mer”

Concordias vd Jarl Sundqvist säger att behovet av arbetskraftsinvandring är mycket stort.

– Den är livsviktig för företagen i Jakobstadsregionen. Det finns stora tillväxtplaner, men för att göra tillväxt behövs händer, och vi behöver massor av händer.

Man med blå kavaj och glasögon står vid ett fönster.
Bildtext Concordias vd Jarl Sundqvist vill se att arbetskraftsinvandringen underlättas ytterligare.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Arbetskraftsinvandringen var ett hett debattämne inför riksdagsvalet i april. Den här veckan tas ämnet också upp i regeringsförhandlingarna.

Har du någon hälsning till regeringsförhandlarna?

– Öppna upp gränserna för arbetskraftsinvandring ännu mer. Vi behöver den – den finländska exportindustrin behöver den.

Fredrik Sandelin påpekar att arbetskraftsinvandringen ändå inte är någon mirakelmedicin.

– Absolut behövs den, men vi löser heller inte problemen med enbart en massiv internationell inflyttning. Vi vill integrera dem som vi tar hit, det är först då som regionen också mår bra av befolkningstillväxten.

Diskussion om artikeln