Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

De östnyländska kommunerna får tänka om när nya konstgräsplaner anläggs – gummigranulat förbjuds men bra alternativ saknas

Konstgräsplaner i Borgå.
Bildtext År 2030 ska de östnyländska konstgräsplanerna inte längre innehålla gummigranulat.
Bild: Anni Jonasson / Yle

I Östnyland finns ett tiotal konstgräsplaner som måste få ny yta inom åtta år. EU har nämligen förbjudit försäljningen av gummigranulat och mikroplaster som används i konstgräs. I Borgå väntar man på ett tekniskt genombrott.

Gummigranulaten som används i konstgräs ska fasas ut inom dryga åtta år. Det betyder att de östnyländska kommunerna och idrottsföreningarna måste tänka om när nya bollplaner ska planeras och anläggas. Det är mest sannolikt att man söker nya lösningar med konstgräs eftersom säsongen med naturgräs är kort.

Det är EU som har röstat genom ett förbud mot så kallade avsiktliga tillsatser av mikroplast i konstgräs. Kortfattat kan man säga att det rör sig om ett förbud för kemiska produkter som innehåller syntetiska polymera mikropartiklar.

Syftet är klart. Man vill minska miljöspridning av mikroplaster. ECHA, europeiska kemikaliemyndigheten, uppskattar att det varje år hamnar 42 000 ton mikroplast i miljön och konstgräsplanerna bidrar med upp till 16 000 ton per år.

Borgå stad, med en handfull konstgräsplaner, välkomnar beslutet som samtidigt ger utmaningar eftersom det i dagens läge inte finns lika slitstarka material som underlag för bollsporter.

– Jo, det är helt ok. Nu måste vi som alla andra europeiska städer vänta på alternativa material. Jag vet att de utvecklar olika biogranulat och i Helsingfors har de tagits i bruk vid några planer men hittills har det inte varit lätt att hitta motsvarande material som skulle bete sig på samma sätt med bollen.

Det säger Piritta Forsell, tf. chef för idrottstjänster vid Borgå stad. Hon är övertygad om att ett nytt material hinner framställas under övergångsperioden eftersom omställningen berör hela Europa.

– Det är fråga om en stor marknad och jag är helt säker på att man hittar en lösning.

Beslutet innebär att befintliga konstgräsplaner som innehåller gummigranulat får användas under övergångsperioden.

Konstgräsplaner i Borgå.
Bildtext Det finns ett tiotal konstgräsplaner i östra Nyland som berörs av EU:s förbud mot gummigranulat och mikroplaster.
Bild: Anni Jonasson / Yle

I Borgå finns det för tillfället en handfull konstgräsplaner utomhus, några mindre planer vid näridrottsplatser som inte kräver reservation och inomhusplanen i Uusimaa Areena. Alla berörs av EU:s beslut.

I detaljplaneutkastet för Sjötullen och Ånäs ska bollplanen flyttas till platsen där Ånäshallen nu står. Enligt Forsell är det inte aktuellt med konstgräs som innehåller gummi- eller plastgranulat. Målet är att börja anlägga kommunalteknik vid området under 2024 och börja bygga 2025 och 2026.

– Det är kanske lite för tidigt att säga vad det blir för underlag. Vi utreder nu hur stor planen ska bli och efter det kan vi planera mera noggrant vilken yta vi väljer, kanske konstgräs med sand eller naturgräs, säger Forsell.

Forsell är tveksam till naturgräs eftersom tiden som gräsplanen är riktigt spelbar och i bra skick är rätt kort. Även om det finns tidsmässigt utrymme för en konstgräsplan med gummigranulat innan förbudet träder i kraft tror inte Forsell på den lösningen.

– Jag tänker mig att det blir svårt att planera för gummigranulat, fast övergångstiden är nästan nio år. Man kan räkna med att livslängden för en konstgräsplan är mellan sju och nio år så man skulle hinna bygga en plan med gummigranulat och sedan byta ytan, men jag ser det som väldigt osannolikt. Det måste nog vara något annat material, säger Forsell.

Piritta Forsell står framför Borgå å i Gamla stan i Borgå.
Bildtext Piritta Forsell bekräftar att Borgå aktivt diskuterar frågan om ytmaterial för stadens bollplaner.
Bild: Milena Hackman / Yle

Det finns sammanlagt ett tiotal konstgräsplaner utomhus i Sibbo, Lovisa och Borgå. De slits med åren och måste i något skede repareras eller förnyas helt och hållet.

– Jo, konstgräsplanen i Kvarnbacken börjar redan vara några år gammal, men vi måste se över vilka material vi väljer när också Tolkis konstgräsplan och gräsplanen vid Vårberga skola måste repareras, säger Forsell.

Om en konstgräsplan akut skulle behöva repareras på grund av hårt slitage kan staden till exempel använda sand som ifyllnadsmaterial, men enligt Forsell är den inte lika bra för fotboll efter det.

Det finns än så länge ingen åtgärdsplan för konstgräsen och inget har budgeterats inom ramen för kommande investeringar. Enligt Forsell är signalen inom kommunerna att man gärna väntar något år tills resultaten från testerna har analyserats för att sedan kunna investera i en ekonomiskt och miljömässigt hållbar lösning.

Förutom själva ytmaterialet måste underhållet också beaktas, inte bara slitage från skor, utan också om bollplanerna ska värmas upp under de kallare årstiderna eller omvandlas till isrinkar för ishockey och skridskoåkning.

Konstgräsets för- och nackdelar


Konstgräs behövs i vårt svåra klimat

Janne Ekman, verksamhetsledare för FC Futura Juniorit (FCFJ) är på det klara med vilket underlag som just nu passar bäst för fotboll.

– Vi behöver tyvärr konstgräs i Finland. Vi ser till exempel på centralidrottsplanen i Borgå att vintern varit svår för naturgräset och det växer ännu inte.

Enligt Ekman är gummigranulatet från gamla bildäck just nu det bästa alternativet inom ramen för övergångsperioden på åtta år.

– Klimatförändringen ger kanske ännu svårare vintrar i framtiden med kraftig kyla och sedan plusgrader och gräset far illa om smältvattnet sedan fryser till is igen.

Lagstiftningen kring försäljningen och användandet av gummi- och plastgranulat är ett aktuellt ämne som diskuteras regelbundet inom fotbollsklubbarna.

Man med skägg står med armarna i kors i en idrottshall med gräsmatta.
Bildtext Janne Ekman ser att konstgräs i någon form behövs för att kunna spela fotboll året runt i Finland.
Bild: Leo Gammals / Yle

I Helsingfors testar man nya material på ett tiotal nya planer, bland annat sand, trä och värmebehandlad kork, så kallad e-kork.

Hybridgräs, det vill säga en blandning av konstgräs och naturgräs kan också vara ett alternativ. Konstgräset är utformat som ett nät med plaststrån som läggs innan matjord fylls på och man sår gräsfrön. Planerna består då av mindre plast och det behövs ingen granulat.

– Man har testat med till exempel kork, men det rann bort när det regnade kraftigt. Hittills har de inte hittat ett lika slitstarkt alternativ som skulle klara av vårt nordiska klimat, säger Ekman.

Ekman konstaterar att om det byggs en ny plan i Kokon så vet ingen i det här skedet vilket material gräset ska bestå av och vad som fungerar bäst i vårt klimat.

Diskussion om artikeln