Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Svettigt på Ständerhuset: Invandringen en svår fråga – SFP kommer inte att köra förhandlingarna i sank

Anna-Maja Henriksson, Petteri Orpo, Riikka Purra talar till medier på Ständerhuset.
Bildtext Regeringsförhandlingarna på Ständerhuset är jobbiga. Sannfinländarna vill ha besked om sina hjärtefrågor till fredag. Det kommer att vara svårt att enas om invandringen, men det är lättare med bränslepriserna.
Bild: Silja Viitala / Yle

Sannfinländarna hotar att lämna regeringsförhandlingarna om en samsyn om klimat- och invandringspolitiken inte har uppnåtts till fredag. SFP kommer däremot inte att köra förhandlingarna i sank.

Förhandlarnas budskap påminner om varandra oavsett parti. Diskussionerna om klimat och invandring är svåra och förhandlarna jobbar nu för högtryck.

Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra sa på onsdagen att hon förväntar sig att huvudlinjerna i den nya regeringens invandrings- och klimatpolitik är klara på fredag, annars kastar Sannfinländarna in handduken.

I ödesfrågorna klimat och invandring ligger framförallt Samlingspartiet och Svenska folkpartiet nära varandra. Kristdemokraterna har profilerat sig enbart i enstaka frågor. Svårast har Sannfinländarna att hitta en gemensam melodi med de övriga tilltänkta regeringspartierna.

Samlingspartiet, SFP och Kristdemokraterna lär långt vara överens om bland annat inkomstbeskattningen, biståndsanslagen och arbetskraftsinvandringen.

Riikka Purra (ps.) puhui medialle aamulla.
Bildtext Sannfinländarnas partifullmäktige samlas på lördag. Då måste partibasen Riikka Purra ha goda nyheter med sig från Ständerhuset.
Bild: Silja Viitala / Yle

Svårt att enas om invandringen – lättare att komma överens om bränslepriserna

Alla utom Sannfinländarna är för arbetskraftsinvandring. SFP irriterar de andra partierna genom att profilera sig som Sannfinländarnas motpol i bland annat invandringsfrågor.

Gemensamt för Samlingspartiet, SFP och Kristdemokraterna är att de har svårt att se hur villkoren för arbetskraftsinvandringen på riktigt skulle skärpas.

På samma sätt är det med asylflyktingarna. Sipiläregeringen – som Sannfinländarna satt med i – skärpte reglerna för asylinvandringen och regeringen Marin har inte lättat på kraven. Den asylpolitik som vi har har Sannfinländarna själva varit med och skapat.

Lättare är det med bränslet. På bordet finns den så kallade distributionsskyldigheten – det vill säga hur stor andel biokomponenter som bränslet måste innehålla.

Regeringen Marin sänkte temporärt kraven och den svenska regeringen gick nyligen in för samma lösning. Lägre bränslepriser kan vara ett sätt att komma emot Sannfinländarna. Det är också möjligt att sänka bränsleskatten.

SDP:n puoluejohtaja Sanna Marin hallitusneuvottelujen lehdistötilaisuudessa Eduskunnassa sdp:n eduskuntaryhmä puheenjohta Antti Lindtmanin ja puoluesihteeri Antton Rönnholmin kanssa.
Bildtext Alternativen till en helborgerlig regering är antingen att Socialdemokraterna går med i regeringen eller en minoritetsregering. På bilden SDP:s avgående ordförande Sanna Marin och favoriten i ordförandevalet Antti Lindtman.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Parterna glider längre ifrån varandra

Den här veckan är avgörande för regeringsförhandlingarna. En allmän känsla bland förhandlarna verkar vara att parterna i stället för att närma sig varandra nu glider allt längre ifrån varandra.

Sannfinländarna har satt sig i en knepig sits. De andra partierna upplever att gapet mellan vad Sannfinländarna har lovat och vad som kan förverkligas är stort. Den sannfinländska partiledningen förhandlar på allvar, men ett helborgerligt regeringsprogram kommer att vara besk medicin för Sannfinländarna.

Den regeringen som nu bildas kommer att anpassa den offentliga ekonomin hårt. Sådana beslut uppskattas inte på den lokala bensinstationen.

Sannfinländarna har talat för stramare finanspolitik, men de andra partierna klagar på att Sannfinländarna inte har lyckats klargöra vad det på riktigt betyder. Partiet anklagas också för att inte stödja ett bra investeringsklimat eller trygga tillgången på arbetskraft.

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo Säätytalolla.
Bildtext En allmän känsla på Ständerhuset är att parterna glider längre från varandra. På bilden regeringssonderaren Petteri Orpo (Saml).
Bild: Silja Viitala / Yle

SDP är ett osannolikt alternativ

Regeringsförhandlingar innebär kompromisser. Det finns en påtagbar oro just nu inom SFP-lägret. Oron handlar om innehållet i det regeringsprogram som nu förhandlas fram.

Alternativet till Sannfinländarna i regeringen stavas SDP. Om klimat- och invandringsfrågorna är jobbiga med Sannfinländarna så skulle beskattningen och arbetsmarknaden bli stötestenar i en regeringsförhandling med Socialdemokraterna.

Tröskeln för Samlingspartiet att i det här skedet byta fot är hög. Förhandlingarna har nått vad som på filmspråk brukar kallas för point of no return – det vill säga det finns inga alternativ och filmen rullar på.

Traditionellt har Samlingspartiet och SDP kunnat komma överens, men valretoriken har försvårat samarbetsmöjligheterna, konstaterar förhandlarna på Ständerhuset. Bland andra många svenska socialdemokrater har satt sitt hopp till att SFP skulle stoppa en helborgerlig regering.

Men det alternativet känns inte sannolikt just nu.

Sannfinländarnas förstamajfest 2023
Bildtext Sannfinländarnas partibas Riikka Purra förhandlar på allvar, men ett helborgerligt regeringsprogram kommer att vara besk medicin för Sannfinländarna. Biolden är från Sannfinländarnas Förstamajfirande utanför Finlands Bank.
Bild: Sasha Silvala / Yle

Minoritetsregering enligt svensk modell diskuteras

En del av förhandlarna lyfter upp en minoritetsregering som en möjlig lösning. Det vill säga en svensk lösning där partier utanför regeringen lovar stödja regeringen i vissa frågor.

Problemet med minoritetsregeringar är att de har svårt att få igenom sina budgetar eftersom de är tvungna att få stöd för sina beslut av ett parti eller flera utanför regeringen. Fördelen är att det är lättare att skriva regeringsprogram då intressenterna är färre.

Bedömningen på Ständerhuset är att det inte går att sluta ett sådant avtal med Sannfinländarna och att de nedskärningar som nu är på bordet är mycket jobbiga för SDP.

Något slags klarhet kan vi vänta till veckoslutet. På lördag har Sannfinländarna sitt partifullmäktigemöte och partifolket väntar någon form av lägesbeskrivning då.