Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

S:t Olofsskolans möte med föräldrarna blev en besvikelse – förälder: ”Det kändes hemskt och rektorn tog inte oss på allvar”

Uppdaterad 25.05.2023 12:40.
S:t Olofsskolan i Åbo fotad ovanifrån.
Bildtext Föräldrarna till S:t Olofsskolans studerande är missnöjda med bristen på kommunikation från skolans sida.
Bild: Yle /Arash Matin

S:t Olofsskolan och Åbo stad bjöd i går in föräldrar till diskussion för att förbättra kommunikationen mellan hem och skola. Föräldrarna kritiserade tjänstemännen för att mötet saknade fokus, frågor inte besvarades och konkreta lösningar saknades.

I mötet deltog förutom föräldrar också rektor Christer Karlsson, Liliane Kjellman, direktör för svenskspråkig fostran och undervisning, och Micaela Romantschuk, verksamhetsledare för Hem och Skola.

Elefanten i rummet var det omtalade fall där en av skolans lärare påstås ha använt sig av väldigt grovt och osakligt språkbruk. Rektor Christer Karlsson öppnade mötet genom att påpeka att de inte besvarar några specifika frågor angående fallet då utredningen fortfarande är pågående. Sedan gavs ordet över till Liliane Kjellman.

Kjellman inledde sin presentation med att beskriva det senaste läsåret som turbulent och samtidigt hyllar hon det dagliga arbete som lärarna gör för skolans ungdomar. Dessutom betonade Kjellman nolltolerans mot trakasserier.

– Det är ledsamt att vi har studerande som upplever att de inte blivit hörda. Det har skapat oro bland föräldrar och det är jag också ledsen för, säger Kjellman.

Liliane Kjellman, en dam med ljust hår och glasögon, är servicedirektör för svenskspråkig fostran och utbildning i Åbo stad.
Bildtext Liliane Kjellman är direktör för svenskspråkig fostran och undervisning.
Bild: Linus Hoffman/Yle

Kjellman lovade föräldrarna att det som skett ska redas ut ordentligt, att kommunikationen ska förbättras, att elevvårdsplanerna ska ses över och att stadens processer ska granskas. Från och med den 1 juni träder också en ny lag i kraft som kräver att både skolan och staden anmäler trakasserier.

2021 öppnade också Åbo stad en tipskanal som ett sätt att anonymt anmäla etiska fel i stadens olika verksamheter. Där finns det också information om hur ärendet sedan går vidare inom staden.

– Med tanke på att vi har 10 000 barn och unga inom Åbos skolor och småbarnspedagogik är det kanske inte en fungerande kanal om alla klagomål riktas dit, men det finns en kanal för det här i alla fall, säger Kjellman.

Kjellman sade att hon sett det som en självklarhet att problem i skolan i första hand ska tas upp med läraren, sedan med rektorn och till sist med henne själv.

– Det här är kanske något som inte varit uttalat på ett tillräckligt tydligt sätt. Så den kommunikationen måste vi också se över.

Kjellmans förklaring av läget fick också senare under mötet kritik av föräldrar för att vara för byråkratisk och diffus.

”Rektorn tog inte föräldrarna på allvar”

En av föräldrarna som kom till diskussionsmötet var Cecilia Lundberg. Hon berättar för Yle Åboland att hennes förhoppningar inför mötet inte var speciellt höga.

– Jag var oroad över hur mötet skulle läggas upp för att få något konkret ur det. Den känslan infriades, säger Lundberg.

Lundberg hoppas att den uppmärksamhet som kommunikationsproblemen fått i medierna ska leda till att de också snabbare får konkreta lösningar.

Kvinna ler in i kamera.
Bildtext Cecilia Lundberg hade inte stora förhoppningar inför mötet på S:t Olofsskolan.
Bild: David Fagerudd / Yle

Föräldern Petra Lindblad säger för sin del att hon inte fick några svar på de frågor hon hade under mötet.

– Det var ganska hemskt faktiskt. Det kändes som att rektorn inte tog föräldrarna på allvar.

Lindblad ser att skolans kommunikation brister både då det kommer till enkla frågor som när skoldagen ska börja, men också då det kommer till specialfall som de ovan nämnda trakasserierna och slagsmålen.

Kvinna med jeans-jacka ler in i kamera.
Bildtext Petra Lindblad ser många hål i S:tOlofsskolans kommunikation.
Bild: David Fagerudd / Yle

Föräldrarna dolde inte sitt missnöje med skolans kommunikation

Föräldrarna var under mötet mycket missnöjda med bristen på kommunikation från skolans sida. Under diskussionstillfället tar flera föräldrar upp problemet med att de får höra om händelser vid skolan från medierna i första hand och inte från skolan själv. En förälder sade till exempel att hon inte ens skulle ha kommit till mötet om hon inte hade läst i tidningen att mötet också skulle handla om hur man hanterar trakasserifall.

– Jag håller helt med om att det är ett problem. Mer kan jag inte säga, svarar Kjellman.

Ett porträtt av en man.
Bildtext Christer Karlsson, rektor för S:t Olofsskolan.
Bild: Lucas Ekblad / Yle

Även rektor Christer Karlsson fick kritik från några av föräldrarna som anser att han bortförklarar skolans dåliga kommunikation. Exempelvis skrev Åbo Underrättelser i oktober att polisen kallats till skolan angående ett slagsmål mellan två elever. Det här fick också flera av föräldrarna endast veta via tidningen.

Karlsson svarade att han var tjänsteledig vid det tillfället och det istället var vicerektorn som hade hand om det fallet. Den här kommentaren accepterades inte av föräldrarna som istället önskade att Karlsson tog en aktivare roll i kommunikationen.

Ett annat exempel som föräldrarna lyfte fram där kommunikationen brustit är rykten om eldsvådor i skolan. Karlsson sade att inga större eldsvådor har skett under läsåret.

– Om inget hörs av oss så är allting bra, säger Karlsson om den saken.

En förälder uttryckte en önskan om att tillvägagångssätten för att anmäla trakasserier och framföra klagomål skulle finnas tillgängliga i Wilma-systemet i början av nästa läsår.

– Det lovar vi, säger Liliane Kjellman.

Diskussion om artikeln