Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Staden vill riva Karis äldsta skolhus men Västra Nylands museum ger sig inte – ber Högsta förvaltningsdomstolen tolka lagen

Uppdaterad 26.05.2023 08:27.
En ljus större träbyggnad med vanerskivor på fönstren. Snö, solsken.
Bildtext Riva eller renovera? Karis äldsta bevarade skolhus står på sin ursprungliga plats i skolkvarteren i Kila. Nu hoppas det regionala ansvarsmuseet att Högsta förvaltningsdomstolen ger sin syn på hur lagen ska tolkas. Så här såg skolhuset ut vårvintern 2022.
Bild: Pia Santonen / Yle

Den gamla skolbyggnaden i Kila i Karis kommer få vänta länge innan det klarnar om huset ska rivas eller renoveras.

Det är fortfarande oklart hur det går för det äldsta kvarvarande skolhuset i Karis. Besvärsprocessen kring staden beslut att riva huset fortsätter med en omgång till Högsta förvaltningsdomstolen.

Västra Nylands museum vill nu att Högsta förvaltningsdomstolen tolkar lagen tydligare.

Staden ville riva huset

Raseborgs stad beslutade i fjol riva den gamla stockbyggnaden som staden tycker är i så dåligt skick att den inte kan repareras.

Stadens åsikt har ändå inte varit helt entydig eftersom staden vid ett annat tillfälle sa att rivningsbeslutet inte var motiverat.

I den finska skolan, på vars tomt skolhuset står, har det också funnits idéer om hur C-huset kunde renoveras och tas i bruk igen.

Museet överklagade rivningsbeslutet – domstolen gav dem kalla handen

Västra Nylands museum har i uppgift bland annat att värna om byggda och kulturmiljöer. Museet överklagade därför stadens beslut att riva det så kallade C-huset som finns på sin ursprungliga plats och som genom decennierna har omringats av andra, större skolhus.

Men förvaltningsdomstolen undersökte inte besväret med motiveringen att det är Närings-, trafik- och miljöcentralen, inte Västra Nylands museum, som har besvärsrätt i saken. Det här eftersom det handlar om en skolmiljö som är värdefull också ur riksperspektiv.

Museet: Har någon alls besvärsrätt?

Museet tycker ändå att det finns en gråzon i vilken myndighet som har besvärsrätt. De tycker att det till och med finns en risk att det inte finns någon alls som kan överklaga beslut när det gäller byggnader som har värde både på lokal- och riksplan.

Skolhusen i Kila bildar tillsammans en byggd kulturmiljö av riksintresse, ett så kallat RKY-område, eftersom flera av husen hör till den den kända arkitekten Hilding Ekelunds arkitektur i Karis.

Flygbild över de finska skolorna i Karis.
Bildtext Det lilla C-huset ingår i en kulturhistoriskt värdefull helhet.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Men C-huset är från tiden före Ekelund och huset är enligt museet värdefullt framförallt ur ett lokalt perspektiv.

I sådana fall stipulerar lagen inte klart vem som har besvärsrätt, säger museet i sin överklagan.

Museet poängterar i sin överklagan också att planen för området är föråldrad. I planen från 1950-talet är ingen av skolbyggnaderna skyddad, inte ens de skolor som är ritade av Hilding Ekelund. I en sådan situation borde rivningslov inte över huvudtaget beviljas, menar museet. I stället borde området få en ny plan där frågorna om byggnadsskydd avgörs.

Museet vill därför att HFD undersöker saken och förklarar hur lagen ska tolkas. Under tiden som domstolarna behandlar saken, får huset inte rivas eftersom rivningsbeslutet inte har vunnit laga kraft.

Korrigering 26.5.2023 klockan 8.27: Museets namn rättades från Raseborgs museum till Västra Nylands museum. I bildtexten ändrades ”landskapsmuseum” till ”regionalt ansvarsmuseum”.

Diskussion om artikeln