Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Tidningen Journalisten: Uusimaa, Sipoon Sanomat och Loviisan Sanomat bildar gemensam redaktion

Person läser Loviisan Sanomats nätversion
Bildtext Tidningarna fortsätter utkomma som förut. Ett större samarbete redaktionerna emellan ska möjliggöra bättre nyhetsbevakning till exempel på webben.
Bild: Yle/ Fredrika Sundén

För läsaren ska det inte bli några stora förändringar men tre ur personalen får sparken.

Branschtidningen Journalisten skriver om att Etelä-Suomen Medias omställningsförhandlingar är klara. Ett resultat av förhandlingarna är att tidningarna Uusimaas, Loviisan Sanomats och Sipoon Sanomats redaktioner slås ihop till en gemensam redaktion för östra Nyland.

Det här leder till att två journalister och en högre tjänsteman sägs upp och att arbetsavtalen för fyra journalister ändras.

Varken Stefan Holmström som är chefredaktör för Loviisan Sanomat eller Marko Enberg som är chefredaktör för Uusimaa kan kommentera uppsägningarna. I övrigt ser de positivt på förändringen.

– Förenklat sett så kommer Loviisan Sanomat att fortsätta utkomma som tidigare. Vi kommer att finnas kvar på Sibeliusgatan i Lovisa och där kommer jag att sitta precis som nu. Förändringen är att vi inom Östnyland ska kunna utnyttja varandras kunskaper mer, säger Holmström.

Alla tre tidningar kommer att fortsätta utkomma som förut, de kommer att ha var sin chefredaktör och de behåller sina nuvarande redaktionslokaler i Lovisa, Borgå och Sibbo.

Förhoppningsvis ska läsarna få bättre innehåll i fortsättningen. Jag ser det här som en stor möjlighet

Marko Enberg, chefredaktör för Uusimaa

Det som i praktiken ändrar är att tidningarna ska börja samarbeta mer.

– Det görs mycket på annat håll som vi kunde utnyttja bättre, till exempel gällande välfärdsområdet, säger Holmström.

Istället för att alla tre tidningar gör egna artiklar på någonting som berör hela regionen så kan man istället fördela arbetet så att en tidning fixar det.

De lokala nyheterna ska inte bli färre.

– Om det blir det så har jag misslyckats. Det är mitt ansvar att se till att Lovisa och Lappträsk förblir synliga, säger Holmström.

För läsarna ska det inte bli just någon förändring, åtminstone inte till det sämre.

– Förhoppningsvis ska läsarna få bättre innehåll i fortsättningen. Jag ser det här som en stor möjlighet, säger Enberg.

Holmström tror samarbetet kommer i gång på allvar efter sommaren.

Uppsägning också i västra Nyland

Etelä-Suomen Media är en del av mediakoncernen Mediatalo Keskisuomalainen och publicerar flera olika lokal- och stadstidningar.

Som orsaker till omställningsförhandlingarna anger bolaget prishöjningarna för papper och distribution samt inflationen och verkningarna av coronapandemin och kriget i Ukraina. Dessutom har efterfrågan på tryckta tidningar sjunkit.

Det blir uppsägningar också på andra håll än i Östnyland, bland annat sägs en person upp från den gemensamma redaktionen för koncernens tidningar i västra Nyland.

Diskussion om artikeln