Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö nöjer sig med straffavgift på 65 000 euro

Hangö hälsocentral med bäddavdelningen till vänster.
Bildtext Hangö köpte läkartjänster utan att konkurrensutsätta dem.
Bild: Marica Hildén / Yle

Hangö stad nöjer sig med Marknadsdomstolens beslut att staden ska straffas med 65 000 euro efter att Hangö köpte läkartjänster till hälsostationen utan att konkurrensutsätta dem.

Stadsstyrelsen i Hangö beslutade den 22 maj att staden inte anhåller om besvärsrätt hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Förslaget till stadsstyrelsen var att styrelsen skulle föra ärendet till HFD eftersom det inte finns en klar rättspraxis för hur stor straffavgiften ska vara.

Men stadsstyrelsen beslutade efter omröstning med rösterna 7-2 att inte föra ärendet vidare. Det var Birgitta Gran (VF) som med understöd av Eira Salo (Saml) och Pertti Ruuska (Sannf) föreslog att inte gå vidare med ärendet.

I omröstningen röstade också Bernt Förström (SDP), Helena Lesch-Saarinen (SFP), Sami Laine (SDP), Jaana Pulkkinen (SDP) för Grans förslag.

Sture Söderholm (SFP) och Fredrik Rantala (SFP) röstade för beredningens förslag att anföra besvär hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Motiverade köpet med osäkert läge

I september 2022 berättade Yle Västnyland Hangö stad våren 2021 köpte tjänster från ett privat läkarföretag för ett år. De behövdes till läkarmottagningen vid stadens vårdcentral. Hangö köpte tjänsten direkt av företaget, utan konkurrensutsättning.

Staden motiverade det med att det var ett osäkert läge på grund av vårdreformen som gäller från 2023 och staden ville trygga de enskilda klienternas vårdrelationer.

Det fanns också tekniska och ekonomiska orsaker att förlänga avtalet med samma serviceproducent, ansåg Hangö stad i ett svar till Konkurrens- och konsumentverket.

Verket ansåg ändå att Marknadsdomstolen borde bötfälla staden med en straffavgift på 65 000 euro eftersom Hangös direktupphandling strider mot upphandlingslagen. Marknadsdomstolen håller med Konkurrens- och konsumentverket.

Diskussion om artikeln