Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vass blir till biogas – Vasa röjer stränder och hoppas vassen kan bli bränsle för bussar

Vass med Vasa i bakgrunden
Bildtext Arkivbild på vass i Södra stadsfjärden.
Bild: Yle/Chanette Härus

Vasa stad vill få igång ett projekt där man utreder om vass skulle kunna omvandlas till biogas för stadens bussar. Det handlar om att slå två flugor i en smäll eftersom man samtidigt tänker röja upp stadens stränder från vass.

På kommuntekniken i Vasa har det uttryckts osäkerhet gällande tillgången på biogas för stadens bussar. Därför vill man nu reda ut om det går att använda vass som en del av råvaran i biogas.

Efterfrågan på biogas har ökat och Stormossen utreder byggandet av en tredje biogasreaktor.

I och med den separata insamlingen av bioavfall som inleds år 2024 kommer bioavfallsmängden som anländer till Stormossen att öka. Trots detta finns det alltså en viss oro inom staden att avfallet inte ska räcka till.

Buss kör på en gata.
Bildtext Vasa stads bussar går på biogas.
Bild: Sebastian Björklund / Yle

Vassen ett problem vid stränderna

Samtidigt som studerande på Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia ska utreda hur man kan ta tillvara vassen och få in den i produktionen av biogas, får Vasas stränder välbehövlig omsorg.

Stränderna är ställvis helt erövrade av vass och Södra stadsfjärdens tillstånd klassificeras som nöjaktigt, bland annat på grund av den dåliga vattenomsättningen och på att flera åar mynnar ut i fjärden. Åarna för med sig näringsämnen från jordbruket och från centrum kommer obehandlat dagvatten.

Vassruggar ökar näringsbelastningen, orsakar skada på naturens mångfald och leder till fiskdöd då organiskt material upplöses och orsakar syrebrist. Målet är att bevara Södra stadsfjärden som ett öppet vattenområde.

Tanken är också att projektet ska sysselsätta långtidsarbetslösa. NTM-centralen har beviljat staden knappa 100 000 euro i understöd för projektet, som ska genomföras under 2023 och 2024.

Stadsmiljönämnden godkände för sin del projektet på onsdag kväll. Det hela kräver ännu grönt ljus från stadsstyrelsen.