Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

YIT om besväret mot valet av entreprenör för skolbygget i Korsholm: "Vi vill juridiskt kolla att vi har blivit rättvist behandlade"

Ingången till en skolbyggnad.
Bildtext Korsholm har ett beslut om att riva stora delar högstadiet och bygga ett nytt stort campus för 1500 elever och anställda över språkgränserna från förskolan upp till årskurs nio.
Bild: Anne Teir-Siltanen/Yle

För snart tre veckor sedan blev det känt att byggbolaget YIT lämnade in två besvär mot bygget av det nya bildningscampuset i Smedsby i Korsholm. Nu förklarar segmentdirektören varför.

Ett av de två besvären gick till kommunen mot valet av entreprenör. Det andra besväret gick till marknadsdomstolen eftersom man anser att Lujatalo som valdes framom YIT har angett felaktiga marknadspriser.

Efter det har YIT kritiserats i både olika mediers kommentarsfält och på sociala medier. På grund av besväret stoppas byggstarten och kan fördröjas upp till ett år.

På YIT förklarar segmentdirektör Tom Ekman varför de valde att lämna in besvär.

– Vi vill juridiskt kolla att vi har blivit rättvist behandlade och att vår konkurrent har fungerat på ett marknadsmässigt sätt, säger Tom Ekman på YIT.

– Vi förstår att kommunen till viss del tycker att de har gjort rätt, men vi anser att om vi tittar på helhetspriset som vi har lämnat in har vi varit förmånligare än vår konkurrent. I jämförelsepoängen finns det vissa saker som orsakar dubier hos oss och vi vill att de ska utredas om de håller streck eller inte, fortsätter Ekman.

Samhällsbyggnadsutskottet i Korsholm har behandlat besväret och har konstaterat tillsammans med en jurist att kommunen inte har gjort några fel när de valde Lujatalo framom YIT i upphandlingen.

Det svaret har inte kommit till Tom Ekman än när den här intervjun görs och därför kan han inte kommentera svaret och säga om de släpper besväret eller går vidare.

Angående besväret som YIT lämnade in till marknadsdomstolen förklarar Tom Ekman att de vill att domstolen ska undersöka de enhetspriser som konkurrenten valde att lägga i sin offert.

– Är de sådana så att de kan uppfylla sin arbetsgivarplikter med de priserna eller är det ett spel i offertbehandlingen så de ska vinna projektet? Vi tittar på våra enheterspriser och vet att de är på en sådan nivå att vi just och just klarar av att betala skäliga priser åt underentreprenörer och eget folk med de timpriser vi har satt.

Vill inte kommentera kritiken

Efter att det blev känt att de två besvären pausar byggstarten tillsvidare och att det kan fördröjas upp till ett år har YIT kritiserats i olika mediers kommentarsfält och på sociala medier. Bland annat har det skrivits att det är eleverna som lider och tänker man alls på barnen.

Vill du bemöta den här kritiken?

– Jag passar den frågan. Jag är själv väldigt lite närvarande på sociala medier, jag känner att det är bättre att jag inte alls kommenterar vad som skrivs på dom.

Förstår du den här kritiken att det är föräldrar till barn som vistas i utrymmen med dålig inomhusluft som skulle vilja att deras barn får flytta till något nytt hus?

– Det är klart att jag förstår det. Alla vill vi att vi ska få ha frisk inomhusluft både där vi själva bor och där vi verkar dagtid.

Diskussion om artikeln