Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Stormossen ber kommunerna om lån – kan inte fakturera på grund av besvär

Uppdaterad 26.05.2023 22:32.
Aimo Latvala står utanför Stormossens byggnad. Han tittar in i kameran. Han är klädd i en grå kavaj och blå skjorta.
Bildtext Stormossens vd Aimo Latvala.
Bild: Kati Enkvist / Yle

Stormossen måste be sina ägarkommuner om kortfristiga lån för att säkerställa likviditeten. I bakgrunden finns ett förvaltningsbesvär.

Det har skett ändringar i avfallstaxan och i faktureringsrutinerna. Enligt den av Vasaregionens avfallsnämnd godkända avfallstaxan för 2023 ska Stormossen fakturera behandlingsavgiften för brännbart avfall direkt av fastigheterna. Tidigare har behandlingsavgiften tagits ut av avfallstransportörerna.

För att detta nya system ska lyckas behöver Stormossen få tömningsuppgifterna från transportörerna.

I ansökan om kassalån som Stormossen lämnat till kommunerna, daterad den 4 maj, skriver Stormossens vd Aimo Latvala att en del av avfallstransportörerna medvetet låtit bli att överlämna uppgifterna.

Men till Yle Österbotten beskriver han läget så här:

– Transportörerna har överlämnat uppgifterna till Vasaregionens avfallsnämnd som i sin tur överlåter de nödvändiga uppgifterna till oss. Men på grund av ett förvaltningsbesvär i ärendet kan nämnden inte överlåta uppgifterna och därmed kan vi inte fakturera, säger Latvala.

”Tillfälligt bekymmer”

Hur som helst är resultatet att Stormossen inte kan fakturera och därför behöver man kortfristiga lån från ägarkommunerna.

– För att säkerställa vår likviditet. Hur mycket vi sedan behöver använda är en helt annan fråga.

– Detta är ett tillfälligt bekymmer och saker börjar rulla på då förvaltningsbesväret är utrett, säger Latvala.

För Korsholms del uppgår det kortfristiga lånet till 520 000 euro. Kommunstyrelsen tar ställning på måndag.

Dataskyddsbestämmelser

Också Vasa stadsstyrelse ska behandla ärendet om ett kassalån till Stormossen på måndag. I Vasa uppgår kassalånet till Stormossen till hela en miljon euro.

I stadsstyrelsens föredragningslista står att en del av de nödvändiga faktureringsuppgifterna inte erhållits från transportörerna. Men där konstateras också: ”På överlåtelsen av faktureringsuppgifter inverkar eventuellt dataskyddsbestämmelserna”.

Yle Österbotten fortsätter utreda vad förvaltningsbesväret handlar om och om det har att göra med just dataskyddsbestämmelser

Texten uppdaterad 26.5 kl. 22.32 med stycket om vad som står i Vasa stadsstyrelses föredragningslista