Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jakobstad är fullt av kommers - får fastighetsbolag satsa på fler affärer: “Får vi hit 3-5 nya aktörer är jag nöjd”

Uppdaterad 29.05.2023 12:19.
En man med blå kavaj står på en obebyggd tomt med ett vattentorn i bakgrunden.
Bildtext Gamla bangården bara några kvarter från Jakobstads torg ska snart husera nya affärskedjor för att liva upp centrumhandeln ytterligare, hoppas Leif Qvisén på Wasa Group.
Bild: Antti Kuusiniemi

Jakobstad och Vasa utmärker sig i årets undersökning av landets städer. Föreningen Levande stadscentrum, EKK listar österbottniska städer med dynamiska centrum och livlig handel samt välutnyttjade affärslokaler.

Även om storstäderna, Tammerfors, Åbo och Helsingfors rankar högst totalt sett, finns också Vasa och Jakobstad bland toppnoteringarna över landets mest levande städer.

Medan Vasa utmärks bland annat för en fungerande helhet kring torget, rankar Jakobstad högst tack vare ett livligt affärsliv. Enbart 2,8 procent av affärsfastigheterna är outnyttjade. I Jakobstad, som vann hela tävlingen ifjol, säger man sig ha jobbat med stadskärnan ett bra tag redan.

– Det är ett levande stadscentrum. Och det är mycket jobb bakom de där siffrorna.Och mycket jobb framöver för att hålla siffrorna (med oanvända affärsfastigheter) så låga, säger Mika Hakosalo som är stadsutvecklingsdirektör i Jakobstad.

Mycket jobb bakom framgången

Sedan 80-talet har man funderat på och utvecklat kärncentrum så det mesta ska finnas inom gångavstånd och vara tillgängligt inom några kvarter. Utvecklingen av torgområdet och gågatan kommer enligt Hakosalo att fortsätta för att göra stadscentrum mera attraktivt för kommers. För folk trivs i centrum, har Hakosalo noterat.

– Det finns redan kulturellt i Jakobstad. Man är van att äta ut, dricka kaffe och träffa människor. Det är en jätteviktig del att man får den här sociala här i staden, säger Hakosalo som känner igen mycket av atmosfären från sin tidigare hemstad Stockholm.

En man med svart kavaj och glasögon står med en stor byggkran i bakgrunden
Bildtext Mika Hakosalo, som är utvecklingsdirektör i Jakobstad har stora planer för hur man kan utveckla centrummiljön att bli ännu mera välkomnande och livlig.
Bild: Antti Kuusiniemi

Men han konstaterar centrumutvecklingen ett kontinuerligt arbete och mycket görs i samarbete med Citygruppen med sitt nätverk av företag och affärer som letar lokaler.

– Staden ska vara en möjliggörare. Om något i tillståndsprocesser är för svårt, är det saker vi måste se på och samarbeta kring, så vi ska stå i ständig dialog, säger Hakosalo.

Han säger att en av flaskhalsarna varit fastighetsbolagen som står för byggandet. För dem är det mera attraktivt att bygga bostäder än affärslägenheter.

Torgområdet och gågatan kan utvecklas vidare för att skapa flexibla ytor som kan användas för evenemang.

Mika Hakosalo, Stadsutvecklingsdirektör i Jakobstad

Bostäderna vet man att man får intäkter från, men ifall affärsytorna står tomma, så blir det en för stor risktagning för fastighetsbolagen.

– Men vi jobbar för att de inte ska bygga bostäder hela vägen ner till marknivå. De borde bygga affärslokaler på markplan, kanske kontor en våning upp. Sen kan man bygga bostäder högre upp i huset, föreslår Mika Hakosalo.

Inhemska och utländska kedjor intresserade

Ett av fastighetsbolagen som tror på Jakobstads tillväxtpotential och nu planerar ett nybygge är Wasa Group. De har reserverat en tomt några hundra meter från torget, på gamla bangården intill järnvägen. Där avser de bygga 7.000 kvadratmeter affärsyta avsedd för detaljhandelskedjor.

Idag står rekordlite affärsyta ounyttjad i Jakobstad, endast 2,8 procent, vilket är minst i landet enligt EKK:s kartläggning. Därför andas nu också fastighetsbolagen morgonluft vad gäller möjligheterna till utbyggnad. Wasa Group är ett av de bolag som satsar på byggande i centrum just nu.

– Vi har två handelsaktörer, både utländska och inhemska som vi är väldigt långt på väg med. Och vi hoppas få igång byggprojektet redan i höst, säger Leif Qvisén som är försäljningsdirektör på Wasa Group.

En man med blå kavaj står på en obebyggd tomt
Bildtext Jakobstadsregionen hör till de företagstätaste i landet och det avspeglas också i köpkraften i staden, säger Leif Qvisén som är försäljningsdirektör på Wasa Group.
Bild: Antti Kuusiniemi

Även om flera nya kedjor dykt upp i Jakobstad under de senaste åren, tror Qvisén att det finns en beställning på nya butiker. I förhandlingarna med affärskedjorna har man anat att intresset finns för etablering i Jakobstad.

– Intresset för Jakobstad är nog bra. Jakobstad är en av företagstätaste regioner i hela landet. Det syns också i köpkraften. Framför allt närheten till Sverige och influenserna man tar från Sverige. Det gör att svenska kedjor är intresserade av Jakobstad, säger Qvisén.

Vilka kedjor och aktörer man nu förhandlar med är företagshemligheter, men Qvisén bedömer att det finns marknad för 3-5 nya aktörer i deras nybygge. Han tror att affärsutbudet i deras nya komplex kommer att vara diversifierat, med olika former av detaljhandel, då han ser att det ännu finns en del kedjor som ännu inte startat upp i Jakobstad.

Regionen mer än Jakobstad

Många kedjor vill etablera sig i städer med mer än 20.000 invånare, medan Jakobstad ligger just under. Men Qvisén vill betona att kundunderlaget i staden är betydligt större än enbart själva staden.

– Stadens köpkraft med hela Jakobstadsregionen, är ungefär 50 000 personer. Det räcker till för de flesta kedjorna, säger Leif Qvisén.

En man med svart kavaj och glasögon står framför ett stort brunt trähus.
Bildtext För att staden ska frodas krävs en konstant samverkan mellan kommunen och alla andra aktörer, säger Mika Hakosalo som är utvecklingsdirektör i Jakobstad.
Bild: Antti Kuusiniemi

Även om flera av de större butikerna finns utanför centrum av Jakobstad, och de senaste nytillskotten orienterat sig ännu längre österut från torget, jobbar man från kommunens sida på att hålla kärncentrum levande. För butiker och kommers är inte det enda som ska och kan locka folk ut på stan, bedömer stadsutvecklingsdirektörn.

– Först ska vi jobba för ett gå-centrum. Lugna gator, mindre biltrafik. Vi skapar öppna och flexibla ytor, så butikerna kan komma ut med terasser. Vi kan skapa mer event ute på stan under hela året. De som skapar det kan vara privata aktörer, föreningar eller olika intresseorganisationer. Men staden ska göra det så enkelt som möjligt, säger Mika Hakosalo.