Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Krögare i Kyrkslätt sålde alkohol för 110 000 euro utan att betala skatt – personalens vittnesmål avgjorde i tingsrätten

Uppdaterad 29.05.2023 06:48.
En person fyller ett ölstop på en restaurang.
Bildtext I Kyrkslätt såldes stora mängder alkohol utan att företagaren betalade skatt.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Tingsrätten dömde en man som drev tre krogar i Kyrkslätt för skattebedrägeri och penningtvätt.

Västra Nylands tingsrätt har dömt en man i Kyrkslätt till 1 år och 8 månaders villkorligt fängelse för ekonomiska brott.

Mannen fungerade i början av 2010-talet som vd och styrelseordförande för ett företag som drev tre restauranger i Kyrkslätt. Nu döms han för grovt skattebedrägeri, grovt bokföringsbrott och oredlighet som gäldenär.

Brotten begicks mellan åren 2014 och 2016. Under den här tiden fick företaget allt större ekonomiska problem. Sedan början av 2015 hade företaget både betalningssvårigheter och betalade skatterna försent.

Svart försäljning i tre Kyrkslättkrogar

Efter att företaget fick allt svårare att betala sina räkningar har mannen, tillsammans med en annan person, flyttat över stora summar av företagets tillgångar till personer utanför företaget. Pengar som borde ha betalats till borgenärerna.

Företaget hade skulder till åtminstone ett dussin olika företag, organisationer och myndigheter som nu har ersättningskrav gentemot mannen.

Under ett års tid lät mannen bli att bokföra krogarnas alkoholförsäljning till ett värde av omkring 100 000 euro. Det ledde till att företaget dels smet undan sin utan sin momsskyldighet och dels rapporterade lägre inkomster till skatteverket än vad företaget verkligen tjänade.

Enligt åklagaren har den ekonomiska brottsligheten varit väl planerad och gett betydande brottslig vinning.

Företaget gick i konkurs 2017.

Mannen nekar till skuld

Mannen nekar till brott på alla åtalspunkter. Till sitt försvar säger han att han lämnade sitt uppdrag som företagets vd och styrelseordförande innan de ekonomiska problemen började. Dessutom säger han sig ha sålt alla sina aktier i företaget i början av 2015. Han uppger att försäljningen av företaget berodde på allt svårare hälsoproblem.

Frågan som Västra Nylands tingsrätt tog ställning till var alltså om mannen trots att han påstår sig ha avslutat alla sina uppdrag i företaget ändå fattade beslut under tiden då den ekonomiska brottsligheten pågick.

I tingsrätten visades en lång rad av bolagets dokument upp som mannen undertecknat efter att han påstår sig ha slutat jobba. Det är fråga om allt mellan ansökningar om alkoholtillstånd till ett hyreskonstrakt för en högtryckstvätt. I mötesdokument från flera av företagets styrelsemöten står mannen som ordförande trots att han själv påstår att han vid den tiden sagt upp det uppdraget.

Det här förklarar mannen med att han velat hjälpa företagets nya ägare att komma igång.

Personalen vittnade

I rätten hördes personer som tidigare jobbat på företagets restauranger. Enligt deras vittnesmål syntes mannen ofta i restaurangerna och personalen trodde i själva verket att han fortfarande ägde företaget vid den tidpunkten han säger sig ha sålt det. Dessutom var det personalens uppfattning att mannen stod högre i beslutsordningen än kompanjonen som enligt försvaret tagit över företaget.

Tingsrätten konstaterar att händelseförloppet som mannen presenterat delvis är möjligt. Men till stora delar står hans förklaringar i konflikt med bevisen. Därför står det enligt tingsrätten bortom rimligt tvivel att han fattat många beslut i företaget under tiden då brotten begicks.

Därför döms den nu 47-årige mannen till villkorligt fängelse i ett år och åtta månader. Han ska totalt betala närmare 170 000 euro i ersättningar. Största delen av det ska han betala till skatteförvaltningen.

Domen har inte vunnit laga kraft.