Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Endast ett företag vill bygga hälsocenter i Sjundeå

Det blir bolaget Rakennustyö Salminen som bygger Sjundeås nya social- och hälsovårdscenter. De gav det enda anbudet som kommunen fick in.

Anbudet uppfyller minimikraven och priset underskrider summan på 22,4 miljoner euro som kommunen har reserverat för arbetena. Rakennustyö Salminens anbud ligger på lite under 21,7 miljoner.

Sjundeås nya social- och hälsovårdscenter ska byggas där som Sjundeå svenska skolas tidigare skolbyggnad ligger. I entreprenaden ingår rivning av skolbyggnaden. Dessutom ska den flyttbara tandklinikbyggnaden få plats vid det nya social- och hälsovårdscentret.

Två av vingarna vid den nuvarande skolbyggnaden kommer att bevaras.

Tanken är att social- och hälsovården i Sjundeå ska finnas på ett och samma ställe då nybygget om några år ska stå klart. Också centralköket ska finnas i byggnaden.

Relaterat

Floristen Margit Koitto i Vasa.

Österbottniska företag tror på framtiden: ”Arbetet ger oss energi”

Österbotten är företagarvänligt, visar undersökning.

AI-experten Peter Sarlin på företag Silo AI:s kontor i Helsingfors.

AI-experten Peter Sarlin oroad över blygsamma investeringar i Finland

Sitra hänvisar till ”finländsk paradox”.

Lojo beslöt att staden avslutar samarbetet med Novago

Lojo kommer att avsluta samarbetet med företagsutvecklingsbolaget Novago.

Stadsstyrelsen i Lojo beslöt mån 8.5 att avtalet med Novago inte förnyas när avtalet löper ut vid årsskiftet.

Istället vill Lojo starta företags- och sysselsättningsutveckling i egen regi.

Staden tycker att det skulle bli både billigare och bättre att sköta allt på egen hand.

Lojo har varit den största nettobetalaren i Novago, som ägs av de västnyländska kommunerna.