Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nya bostadsområden planeras i Täktom i Hangö

Uppdaterad 30.05.2023 14:41.

Miljönämnden i Hangö har beslutat att slå ihop två områden samt en tredje fastighet som ska detaljplaneras, så att de planeras samtidigt som en helhet.

Området kring Råsvängen i Täktom har en tid varit aktuellt att detaljplanera, men nu har också en privat markägare vid Mossavägen i närheten ansökt om lov att privat detaljplanera ett bostadsområde i anslutning till sin hästgård.

Detaljplaneringen av det privata området, som redan fått grönt ljus av miljönämnden, gör att det finns ett behov att se över vägnätet till de planerade tomterna.

På det viset slår staden två flugor i en smäll.

Relaterat

Skiss över Nickby gård.

Planerna för Nickby gårds centrum gick vidare efter omröstning

Fortfarande är politikerna oense om dimensioneringen.

En trasig gul plastgunga på en skolgård, rappad ljus skolbyggnad skymtar i bakgrunden.

Raseborg planerar in minihustomter på tidigare skolområde i Svartå

På det område där finska skolan i Svartå förr låg planeras nu så kallade minihustomter.

Visualisering av ett nytt stadsområde i Vasa.

Gamla Wärtsilä i Vasa föreslås bli Verkstadsstranden

På området finns flera skyddade byggnader.

Helsingfors stad planerar strandbygget i Botby mer noggrant – ekologiska krav ska tas i beaktande

Utvecklingen av Botbyviken och strandområdet i Botby fortsätter.

Staden planerar att området kring Borby båthamn byggs om, så att 2700 nya bostäder får plats. En så kallad konstgjord ö skulle byggas. Invånarna har protesterat mot stadens planer.

Helsingfors stadsmiljönämnd gjorde igår kväll ändringar förslaget till planen för området Botby- och Botbyviken.

Enligt ändringarna ska en ekologisk plan för hela Botbyviken göras upp. Till exempel ska man se till att bäckarna rinner ut i viken på rätt sätt. Fotgängarnas säkerhet ska också beaktas genom fler övergångsställen – och Spårjokern skulle kunna sträcka sig ända till området.

Det var nämnden ordförande, Grönas Anni Sinnemäki och SDP:s Eveliina Heinäluoma som kom med ändringsförslaget. Nämnden röstade ner det ursprungliga förslaget till plan för området, och understödde i stället ändringsförslaget, med rösterna 12-1.

Nya höghus får byggas på Kaskisgatan och Aningaisgatan i Åbo

Nya byggplaner i Åbo centrum godkändes i stadsfullmäktige på måndagen.

Fullmäktige godkände en detaljplaneändring, som tillåter ett nytt höghus vid Kaskisgatan 9b.

Några ledamöter från Centern och Vänsterförbundet ansåg att tomten är för trång för ett nybygge och att höghuset försämrar trivseln på området.

Trots den korta diskussionen godkändes detaljplanen enhälligt.

Dessutom godkände fullmäktige enhälligt en detaljplaneändring för Aningaisgatan 8. Den nuvarande kontorsbyggnaden ska rivas och ge vika för nya bostäder.

Byggnaden har stått tom i flera år. Tidigare fanns exempelvis Skatteförvaltningen i huset.