Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Så här påverkas svenskspråkiga utbildningar av teknikstrulet i ansökningstjänsten

Unga vuxna studerar i ett klassrum.
Bild: Alamy/All Over Press

Vid Åbo Akademi har inte ett enda felaktigt besked om studieplats skickats ut. Många som sökt till lärarutbildningarna måste ändå delta i det nationella urvalsprovet idag, för säkerhets skull.

– Vid Åbo Akademi har vi gått igenom alla ansökningsmål som berörs av felet och inga felaktiga antagningsbesked har gått ut. Det mesta hade vi inte hunnit publicera, så vi har hunnit korrigera dom, säger Gurli-Maria Gardberg, områdeschef för utbildningsservice vid Åbo Akademi.

Ett tekniskt fel i det nationella ansökningssystemet för högskolestudier har lett till att kring hundra sökande har fått ett antagningsbesked på fel grund.

Tekniken i tjänsten Studieinfo har felaktigt antagit personer med en tidigare högskoleexamen inom kvoten för förstagångsstuderande.

Gardberg säger att flera av ÅA:s ansökningsmål är så små att de inte har en kvot för förstagångssökande.

Tio fall vid Helsingfors Universitet

– Vi känner till tio sökande som felaktigt har erbjudits en studieplats vid Helsingfors universitet. Vi är i kontakt med dessa sökande personligen, skriver Satu Kunnas, chef vid ansökningsservicen per e-post till Svenska Yle.

De tio fallen berör utbildningsprogrammet för rättsnotarie vid juridiska fakulteten, kandidatutbildningen i geografi vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, kandidatutbildningen i logopedi vid medicinska fakulteten samt flera utbildningar vid humanistiska fakulteten.

De felaktiga besluten korrigeras olika beroende på för vilka sökande betygsantagning är möjlig.

Till exempel i fall där betygsantagning är möjlig för förstagångssökande och icke-förstagångssökande, och en sökande inom kvoten för förstagångssökande fått ett felaktigt besked, kommer hen kunna ta emot studieplatsen, skriver Kunnas.

Ett fall vid Arcada, Hanken påverkas inte

Vid yrkeshögskolan Arcada har en sökande fått besked om studieplats på felaktig grund.

– Det har påverkat Arcada ytterst litet. Genast när vi fick reda på att det skett ett misstag nationellt kunde vi ta reda på hur många det påverkar och för vår del var det bara en sökande, säger Sabina Eerola, studieadministrativ chef vid Arcada.

– Vi kunde korrigera i enlighet och för vår del betydde det att inga korrigeringar behövdes. Hen blev antagen och hålls antagen, tillägger Eerola.

Det tekniska felet berör inte betygsantagna till Hanken eller andra ekonomiutbildningar, skriver Linda Gerkman, direktör för studier och antagning, per e-post.

– Vi hade inte publicerat resultaten ännu då felet upptäcktes. Så ingen betygsantagen till Hanken har fått felaktigt antagningsresultat, skriver Gerkman.

Många på urvalsprov för säkerhets skull

Felet betyder ändå att skolor som erbjuder lärarutbildning inte har kunnat skicka ut kallelsen till lärarlämplighetsbedömningen på basis av betygsantagningen enligt den ursprungliga tidtabellen, det vill säga före urvalsprovet till lärarutbildningarna.

Urvalsprovet för lärarutbildningen, VAKAVA, är nationellt och ordnades i förmiddags.

– Det betyder i praktiken att sökande som i normalt fall skulle ha fått besked om att de kallas till lämplighetsbedömningen nu i stället har deltagit i urvalsprovet, säger Gardberg vid ÅA.

Sökande kan bli kallade till lämplighetsbedömning på basis av betygspoäng eller urvalsprov.

– Vi strävar alltid efter att publicera betygspoängen före urvalsprovet i den branschen, men det lyckades inte i år för lärarutbildningarna. Så på det sättet påverkar det, säger Gardberg.

Vid HU skriver Satu Kunnas samma sak.

– Kallelserna till lämplighetsbedömningen skickas till samtliga sökande per e-post senast den 7 juni 2023, skriver Kunnas.