Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

I Österbotten är man orolig över ytterligare nedskärningar i budgeten – kan påverka den kommunala servicen

Vy över Vasa
Bildtext Enligt en preliminär vinstkalkyl för år 2024 kommer Vasa stad gå mer än 10 miljoner euro på minus.
Bild: Mari Latva-Karjanmaa / Yle

Ekonomicheferna i de österbottniska kommunerna oroar sig över att de pågående regeringsförhandlingarna kommer att leda till mera utgifter för kommunerna och medborgarna.

I regeringsförhandlingarna har man upprepade gånger diskuterat att skära ner flera miljarder euro i statsekonomin. Åtminstone en miljard euro skulle skäras från välfärdsområdenas budget.

Kommunerna befarar att de själva måste spara in på kommunens verksamhet som följd av de statliga nedskärningarna. Speciellt oroar man sig över nedskärningar i statsandelarna eller över att gå miste om indexjusteringen.

– Det påverkar ju direkt den finansieringsbas som kommunerna använder för att organisera skoltjänster, småbarnsfostran och övriga ansvarsområden. Om till exempel indexjusteringen försvinner får Seinäjokis budget en miljon euro mindre intäktsbas, säger Seinäjoki stads ekonomichef Mika Itänen.

Enligt Itänen är ändå statens målsättningar för sparåtgärderna vettiga.

– Så länge det görs på rätt sätt.

Kommunerna förlorade redan hälften av skatteintäkterna till staten i välfärdsområdesreformen. Även om kostnaderna för vård- och omsorg samtidigt sjönk så lämnades kommunerna med skulder. Itänen anser att kommunernas investeringsförmåga står på spel.

Nedskärningar kan påverka invånarna

Kommunförbundets chefsekonom Minna Punakallio skriver på kommunförbundets blogg att skillnaden mellan den nuvarande bilden av kommunekonomin och den officiella prognosen som ständerhuset använder är stor. Enligt Punakallio är den officiella prognosen alldeles för optimistisk.

I Vasa ser de kommande årens ekonomiska situation oroande ut. Enligt Cecilia Raunio, som är ekonomi- och strategidirektör i Vasa stad, så står kommunerna inför tuffa ekonomiska tider. Ännu i år ser allt fortfarande bra ut, men redan nästa år vänder det.

– När jag har gjort en preliminär vinstkalkyl för år 2024 är vi mer än 10 miljoner euro på minus, säger Raunio.

Dessutom fick kommunerna i år för mycket statsandelar. Detta beror på att andelarna beräknades före det slutliga bokslutet och sociala kostnader hade räknats med. Överskottet i statsandelar ska betalas tillbaka från och med nästa år.

Det kommer att bli svårt för kommunerna att få ekonomin att gå ihop om regeringsförhandlingarna slutar med ytterligare nedskärningar. Om den ekonomiska situationen i kommunerna skärps så tror Raunio att det kommer att påverka också invånarnas liv.

– Det finns inte tillräckligt med luft, men vi måste utföra de lagstadgade uppgifterna. Pengarna måste tas från många håll och det kommer att märkas.

Pengarna måste tas från många håll och det kommer att märkas.

Cecilia Raunio, ekonomi- och strategidirektör, Vasa stad

Meddelande till ständerhuset

Karlebys ekonomidirektör Mikko Tornikoski är också oroad över att den saknade miljarden i välfärdsområdena kommer att sökas hos kommunerna.

– Frågan om kommunernas statsandelar kommer att skäras ner ytterligare kommer helt säkert uppstå. Kommunerna är under hård press och det kommer att göra framtiden utmanande, säger Tornikoski.

Fram till år 2027 har Karleby dessutom nedskärningar på kring 8–10 miljoner euro årligen inom social- och hälsovården, så ytterligare nedskärningar bådar inte gott för staden.

– För att inte tala om de stigande kostnaderna, inflationen och stigande räntor, säger Tornikoski.

Säätytalo ulkoa.
Bildtext I ständerhuset i Helsingfors sker de pågående regeringsförhandligarna.
Bild: Matti Myller / Yle

Tornikoski ser det som en risk att kommunernas statsandelar minskar eller att ett beslut fattas i regeringsförhandlingarna som påverkar kommunernas skatteinsamling.

– Se till att kommuner har tillräckligt med pengar för att utveckla verksamheten och investera i framtiden, hälsar Tornikoski till regeringsförhandlarna.

Cecilia Raunios budskap till regeringsförhandlingarna är att kommunerna helt enkelt måste få tillräckligt med finansiering för att sköta sina lagstadgade uppgifter.

– Annars måste också kommunernas ansvar drastiskt minska för att hålla sig flytande, säger Raunio.

Seinäjokis finansdirektör Mika Itänen tillägger att det är viktigt att säkra investeringskapaciteten i växande städer.

– Om vi inte satsar, vem ska då göra det? Vi har inte råd att inte investera, säger Itänen.

Den här texten är en översättning av artikeln ”Pohjalaiskaupunkien talousjohtajien huoli: valtiontalouden sopeutustoimet maksetaan kunnissa ja kuntien palveluissa” skriven av Elina Niemistö, Yle Pohjanmaa. Översättning av Inez Kjellman, Yle Österbotten.