Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Korsholm väljer kanslichef i kväll

Uppdaterad 30.05.2023 07:16.

Kommunstyrelsen i Korsholm väljer ny kanslichef på sitt möte på måndag kväll.

Tre personer har intervjuats för tjänsten; Petra Ollus, Marcus Beijar och Niklas Granö. Marcus Beijar har sedermera valts till kommunens förvaltningsdirektör.

Förslaget är att styrelsen väljer ekonomie magister Petra Ollus till ny kanslichef.

Uppdatering: styrelsen valde Petra Ollus.

Relaterat

Nya kanslichefen i Helsingfors tjänar över 15 000 euro i månaden

Helsingfors stads nya kanslichef Jukka-Pekka Ujula kommer att ha en månadslön på över 15 000 euro där det möjligen också ingår en bilförmån.

Det här framkommer i det avtal som stadsstyrelsen godkände på måndagen.

Ujula kommer att börja som kanslichef den 11 december och tjänsteperioden pågår i sju år, till 2030.

Han valdes till kanslichef i september.

Ujula har varit stadsdirektör i Borgå sedan 2009.

Han sa i en avskedsintervju för Yle Östnyland att han inte flyttar till Helsingfors utan vill bo kvar i Borgå.

Stadsstyrelsen föreslår Jukka-Pekka Ujula till posten som Helsingfors kanslichef

Under måndagens möte klubbade Helsingfors stadsstyrelse igenom förslaget om att Borgås nuvarande stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula ska bli Helsingfors stads nästa kanslichef.

Nio ledamöter röstade för, och sex ledamöter emot.

Stadsfullmäktige tar ännu ställning i ärendet och väljer den nya kanslichefen på sitt möte den 13 september.

Följande tjänsteperiod som kanslichef börjar den 15 oktober.

Tjänsteperioden är 7 år.

Borgås stadsdirektör intervjuas för jobbet som kanslichef i Helsingfors

Två sökande har gått vidare till intervjuskedet i rekryteringsprocessen av en ny kanslichef i Helsingfors.

Det är den nuvarande kanslichefen Sami Sarvilinna och Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Intervjuerna skedde i samband med gårdagens fullmäktigemöte i Helsingfors.

Frågan tas till följande upp i stadsstyrelsen (28.8). Fullmäktige väljer ny kanslichef på sitt möte den 13 september.

Nio personer sökte jobbet som kanslichef. Följande tjänsteperiod som kanslichef börjar den 15 oktober.