Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Trakasserier ett stort problem i Finland – kvinnor, minoriteter och de som jobbar inom vården särskilt utsatta

Mikko Hormio presenterar forskningsresultaten från trakasseribarometern år 2023 inför en nyfiken publik
Bildtext Mikko Hormio presenterar forskningsresultaten från trakasseribarometern år 2023 inför en nyfiken publik.
Bild: Jonathan Fagerholm /Yle

60 procent av arbetstagarna har utsatts för trakasserier på jobbet, 23 procent säger att de blivit sexuellt trakasserade. Mellan SFP:s och Sannfinländarnas väljare finns det skillnader i hur man ser på trakasserier.

I dag publicerades trakasseribarometern, som ger en inblick i hur allmänt förekommande trakasserier är på finländska arbetsplatser. Trakasserier är mycket vanligt, konstaterar forskningsledare Mikko Hormio.

– Vi har märkt att det finns väldigt stora olikheter mellan branscher. Huruvida man jobbar inom industrin, med ett servicejobb eller i butiken har stor skillnad för hurdan form av trakasserier man utsätts för. Speciellt ofta riktas trakasserier mot unga kvinnor och mot minoriteter, säger Hormio.

Enligt undersökningen är det kollegor som ligger bakom trakasserierna i 38 procent av fallen. Den näst största gruppen är kunder vars andel ligger på 29 procent. Speciellt inom servicebranscherna är trakasserier från kunder vanliga. Sjukskötare och servitörer vittnar om att olämpligt beteende från kunder hör till vardagen. I 13 procent av fallen är det chefer som trakasserar underordnade.

Bland män är det vanligare att bli trakasserad av sina kollegor medan kvinnor oftare får stå ut med jobbiga kunder.

De här sakerna händer inte bara, utan det är alltid någon som trakasserar och det är alltid någon som utsätts för trakasserier

Mikko Hormio

– Det blir väldigt problematiskt när en sjukskötare trakasseras av en patient, skyldigheten att ge vård finns kvar trots patientens olämpliga beteende, berättar Hormio.

De nya välfärdsområdena står ut i statistiken på ett negativt sätt, här uppger ovanligt många av arbetstagarna att de utsatts för olika former av trakasserier.

– Trakasserier är skadligt för ett företags rykte, det är bevisat att det sänker produktionen. Ändå är det viktigt att komma ihåg att de här sakerna inte bara händer utan det är alltid någon som trakasserar och det är alltid någon som utsätts för trakasserier, avslutar Hormio.

Enkät över vad finländare tycker att är sexuella trakasserier.

Politiska åsikter påverkar hur man ser på trakasserier

I forskningen undersöktes även om politiska åsikter påverkar hur man ser på trakasserier. Personer från olika partiers väljarbaser fick bland annat frågan om de anser att den här situationen kan klassas som sexuella trakasserier: Man slänger ut en sexuell kommenterar riktad till en annan person utan att veta om den här personen uppskattar det eller inte.

Bland SFP:s väljare var det en överväldigande majoritet på 86 procent som ansåg att det här var olämpligt. Det är en stor skillnad jämfört med Sannfinländarnas väljarbas där enbart 61 procent tyckte att situationen kunde klassas som sexuella trakasserier.

Det är inte bara det politiska spektrumet som påverkar en persons uppfattningar. Högutbildade tenderar att uppfatta vissa situationer som sexuella trakasserier, medan lågutbildade ibland ser mellan fingrarna på samma situation. Samma korrelation var inte lika tydlig mellan låg och höginkomsttagare, alltså har utbildningen en större inverkan än inkomst.

Info om trakasseribarometern

Trakasseribarometern är årlig undersökning som utförs av företaget Kantar Public.

3043 personer i åldrarna 18-68 deltog i undersökningen

Fokuset är på hur situationen sett ut under det gångna året

Mer info finns på Kantar Publics webbplats.

Diskussion om artikeln