Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lång rad av brott på kort tid mot annan person ledde till ett års villkorligt fängelse

Polisens anteckning på gatan i Kuopio
Bildtext Domen innehåller känslig information som ska hållas hemlig i många år framöver.
Bild: Yle

Västra Nylands tingsrätt har dömt i ett fall där merparten av informationen är hemligstämplad.

Det mesta av innehållet i domen är hemligstämplat, eftersom det handlar om känslig information på individnivå.

Fallet omfattar flera åtalspunkter. Två personer stod åtalade, men de var också målsägande. En målsägandes identitet är hemligstämplad och i fallet finns ytterligare två målsägande.

Den ena personen åtalades för olovlig avlyssning. Hen dömdes inte till något straff, förutom att hen ska ersätta en målsägande med 300 euro för lidande.

Hot och våld

De åtalspunkter som ledde fram till domen för den andra åtalade rörde samtliga våld mot en annan persons fysiska och psykiska integritet: misshandel, olaga hot, förföljelse, hemfridsbrott och brytande av besöksförbud. En åtalspunkt om våldtäkt förkastades.

Förseelserna ägde rum under åren 2020–2021.

Rättegången hölls i Västra Nylands tingsrätt i Raseborg.

Förutom ett års villkorligt fängelsestraff ska den åtalade betala ersättning till de målsägande, deras juridiska ombud samt staten.

Domen har inte vunnit laga kraft. Den kan överklagas till hovrätten eller det kan anhållas om prövning i högsta domstolen.