Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Försöket med färre körfiler på Esplanaderna besvärligt för Viking Line: “Att ta sig till och från färjan kommer vara en upplevelse man inte vill vara med om”

En körfil på Södra Esplanaden har förvandlats till cykelväg.
Bildtext En av körfilerna på Södra Esplanaden har blivit cykelväg. Det har lett till trafikstockningar till Skatudden.
Bild: Christoffer Gröhn / Yle

Färre körfiler på Norra och Södra Esplanaden i Helsingfors drabbar Viking Lines resenärer och personal. Jag önskar en smidighet när det gäller infrastruktur, säger kommunikationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström.

En ensam taxi står vid taxistolpen utanför Skatuddens terminal. Taxichaufför Mohiuddin Faisal säger att han ofta kör till terminalen och han skräder inte orden när han får frågan om vad han anser om de avstängda körfilerna på Norra och Södra Esplanaden.

– Det är stockat och besvärligt att köra i centrum på grund av byggarbetena och färre körfiler. Jag gillar inte att sitta och köa långa tider, säger Faisal.

Hur mycket längre räcker det för dig att köra hit till terminalen i jämförelse med situationen då alla körfiler vid Esplanaden var i bruk?

– Det tar dubbelt så lång tid eller ibland till och med mer än så, kanske tre gånger så länge som tidigare. Om jag kör från Skatudden till Drumsö räcker det väldigt länge.

Att en körfil försvunnit från Norra och Södra Esplanaden hänger samman med Helsingfors stads försök att ge mer utrymme för fotgängare och cyklister. På Norra Esplanaden byggs uteserveringar på körfilen medan körfilen på Södra Esplanaden blir cykelväg. Försöket ska utvärderas på hösten och då fattar staden beslut om en fortsättning.

Man som står vid en taxibil.
Bildtext Mohiuddin Faisal förstår inte varför körfiler tagits bort på Södra och Norra Esplanaden.
Bild: Christoffer Gröhn / Yle

Väntar på högsäsongen med fjärilar i magen

Viking Lines kommunikationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström säger att situationen är besvärlig både för personalen och för resenärerna. Viking Line har både en terminal och ett kontor på Skatudden.

– Vi får respons från kunderna om att det är besvärligt att ta sig till och från Skatudden med bil. Många i personalen är beroende av bil eftersom de besöker kunder under dagen, säger Boijer-Svahnström.

Hur ser du på sommaren med tanke på det här?

– Sommaren är högsäsong för oss och vi ökar antalet avgångar. Vi vet också att passagerarvolymen är som störst under sommaren. Det är med fjärilar i magen vi väntar på högsäsongen med tanke på trafiksituationen.

Inte Viking Lines fel om man missar färjan

Boijer-Svahnström tror inte att någon undviker att åka med Viking Line på grund av trafikstockningarna till och från Skatudden.

– Men att ta sig till och från färjan kommer vara en upplevelse man inte vill vara med om, säger hon.

Vems fel är det om man missar färjan på grund av det här?

– Det är åtminstone inte Viking Lines fel. Vi är väldigt angelägna om att avgå i tid eftersom våra färjor åker via Mariehamn och det är en minuttidtabell. Samma gäller i Tallinn. Vi kan inte vänta och resenärerna måste därför reservera tillräckligt med tid för att komma till Skatudden.

Boijer-Svahnström rekommenderar att man lägger cirka en halv timme till på grund av trafiken. Hon påpekar att situationen varierar under dagen.

Skatuddens terminal.
Bildtext Färjan väntar inte om någon fastnat i trafiken på väg till Skatudden.
Bild: Christoffer Gröhn / Yle

Silja Line upplever inte trafiken som ett problem

Helsingfors stad har under beslutsprocessen inte direkt hört rederierna men Helsingfors hamn har varit delaktig.

– Vi har kommit överens med hamnen att vi vill veta hur försöket påverkar, säger enhetschef Pihla Kuokkanen vid stadsmiljösektorn vid Helsingfors stad.

Silja Line, vars färjor avgår från Olympiaterminalen vid Södra hamnen, upplever inte trafikstockningarna som ett problem.

”De resenärer som åker från Olympiaterminalen är i regel i god tid i terminalen och har förberett sig på trafiksituationen. Vi påminner inte om trafikstockningarna på Esplanaden men om trafiken i närheten av hamnen påverkas meddelar vi resenärerna om det”, skriver kommunikationschef Marika Nöjd vid Tallink Silja i ett mejl.

Taxichaufför: Finns utrymme för uteserveringar någon annanstans

Viking Lines kommunikationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström anser att stadens beslut försvårar trafiken.

– Jag önskar en smidighet när det gäller infrastruktur. Man kan åka med Viking Line utan bil men det finns många som är beroende av att komma med bil. Det är inte en fördel att det bildas bilköer med ännu mera avgaser.

Är det en smidig lösning att stänga av körfiler på Esplanaderna?

– Jag tycker man bättre borde se till konsekvenserna än man gjort hittills. Det här verkar inte vara smidigt då det bildas köer som irriterar väldigt mycket.

Taxichaufför Mohiuddin Faisal förstår att det kan vara trevligt med uteserveringar sommartid, men inte att körfiler stängs.

– Det är inte en bra idé att stänga av vägen. Det kanske finns ledigt utrymme någon annanstans, säger han.

Visualisering av uteserveringar längs med Norra Esplanaden.
Bildtext Så här ska Norra Esplanaden se ut i Helsingfors stads vision.
Bild: WSP Finland