Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Stadsstyrelsen i Vasa godkände lån på en miljon euro till Stormossen

Uppdaterad 29.05.2023 22:12.

Stormossen måste be sina ägarkommuner om kortfristiga lån för att säkerställa likviditeten.

Det har skett ändringar i avfallstaxan och i faktureringsrutinerna. Men enligt Stormossens vd Aimo Latvala kan Stormossen inte fakturera sina kunder på grund av ett förvaltningsbesvär.

Som säkerhet för lånet begär Vasa stad en pant på minst en miljon euro.

Lånet ska betalas tillbaka till staden senast den 30 november 2023.

Också Korsholm beviljar ett lån på drygt en halv miljon euro till Stormossen.

Stormossen vet inte när de kan fakturera igen

Relaterat

Gaslager vid avfallsstation

Stormossen kan snart komma igång med faktureringen för en del kunder

På grund av besvär mot nya avfallstaxor har det kommunala avfallsbolaget Stormossen inte kunnat fakturera sina kunder för brännbart avfall i år. Förvaltningsdomstolen har förkastat besvären, men ändå kan Stormossen inte fakturera alla kunder ännu.

Stadsstyrelsen i Vasa ryter till mot Vasaregionens avfallsnämnd

Under stadsstyrelsens möte på måndagskvällen föreslog ledamot Jorma Kivimäki (SDP), understödd av Lotta Alhonnoro (Gröna), att stadsstyrelsen uppmanar avfallsnämnden att agera enligt NTM-centralens beslut.

Avfallsnämnden har i många år tvistat kring frågan hur transporterna av brännbart avfall och slam ska ordnas och fattade nu i sommar beslutet att fastighetsägarna själva får anlita transportbolag.

Det här har både NTM-centralen och Vasa förvaltningsdomstol konstaterat strider mot avfallslagen. Enligt NTM-centralen ska transporten samordnas av kommunen och myndigheten hotar nu nämnden med 50 000 euro i böter ifall den inte korrigerar sitt beslut.

Vasa stad är ansvarskommun i ärendet och därför är det i första hand staden som skulle betala eventuella böter. Kivimäkis förslag godkändes enhälligt av stadsstyrelsen.

Två arbetare på en återvinningsstation tittar in i ett återvinningskärl för avlagda textilier

Nu vaknar österbottningarna – mängden avlagda textilier ökar kraftigt på återvinningsstationerna

Sedan början av året ska textilier återvinnas mer än förr.

Kvinna står intill en trappa i en korridor och tittar in i kameran.

Stormossen vet inte när de kan fakturera igen – behöver lån av ägarkommunerna

Stormossen kan inte fakturera som tänkt den närmaste tiden. Orsaken är att faktureringsrutinerna och avfallstaxan har ändrat.