Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Både spelsoffan och skogen lockar – Vera och Amel hittade nya hobbyer under pandemin

Vera Granberg och Amel Muktar. Bildmontage.
Bildtext För Vera Granberg och Amel Muktar innebar coronatiden en del förändringar i deras fritidsintressen.
Bild: Carl Fahllund / Yle

Pandemin ledde till att en del slutade med sina hobbyer, men istället fick upp ögonen för nya intressen, visar en färsk rapport om ungas fritidsintressen från Finlands ungdomsforskningssällskap.

Överlag uppger nio av tio 7–29-åringar att de har en hobby eller ett fritidsintresse.

Undersökningen baserar sig på telefonintervjuer som gjorts med 1 400 barn och unga under våren 2022 då en del coronarestriktioner ännu var i kraft, men återgången till det ”normala” var i gång. Cirka fem procent av de tillfrågade har svenska som modersmål.

Naturen lockar

”Gå ut och rör er i naturen”, var budskapet som finländarna fick höra under pandemin av en samlad läkarkår då nedstängningar och restriktioner begränsade vissa inomhusaktiviteter.

Att tillbringa tid i naturen är den mest populära aktiviteten i kartläggningen, och utövas av 90 procent av de tillfrågade. Framför allt så uppger fler flickor och kvinnor under 25 år att de tillbringar mer tid i naturen än tidigare.

Kvinna promenerar/motionerar nära eira stranden på sommaren.
Bildtext Att motionera utomhus sker ofta i närområdet, och är en aktivitet som hjälper till att upprätthålla konditionen samtidigt som den inte kostar något.
Bild: Yle/Lucia Catani

Jämfört med de senaste undersökningarna så har deltagande i organiserad idrott sjunkit något. I den färska rapporten uppger knappt två av fem tillfrågade att de deltar med organiserad motion och idrott, och ju äldre man blir desto mindre vanligt är det att delta.

Dataspel på frammarsch

Dataspelande blev också allt mer populärt under pandemin för både flickor och pojkar, speciellt i de yngre åldersgrupperna.

Längre upp i åldrarna är dataspelande en sysselsättning som pojkar och unga män ägnar mer tid åt och ser som en roligare aktivitet. Unga kvinnor lägger istället mer tid på att fotografera och filma videor med mobilen och att tillbringa tid med husdjur visar rapporten.

Här pekar ändå en del på att detta håller på att utjämnas, då dataspelande ser ut att vara på frammarsch speciellt bland flickor i de yngre ålderskategorierna.

Hittade nya intressen

För högstadieeleverna Vera Granberg och Amel Muktar från S:t Olofsskolan i Åbo innebar coronatiden en del förändringar i deras fritidsintressen.

Granberg spelar handboll och tar också gitarr- och pianolektioner. Intresset för musik var något som kom igång ordentligt under pandemitiden.

– Handbollen tar mest tid, vi har träningar tre-fyra gånger i veckan och matcher på veckoslutet.

Handbollen stoppades inte av coronapandemins restriktioner, men det spelades inte lika många matcher och så fick man exempelvis inte göra high five till laget efter matcherna, berättar Granberg.

Intresset för att vara ute i naturen har också ökat under pandemin.

– När man var hemma så mycket från skolan och hade karantän så märkte man att det är viktigt att vara utomhus och inte bara sitta hemma hela tiden, säger Granberg.

Amel Muktar är just nu inte är med i en organiserad hobby, men berättar att hon brukade vara det tidigare. Istället går fritiden åt till att umgås med kompisar, lyssna på musik och att måla.

– Jag brukade vara mer aktiv, men sedan då det blev karantän och allt det där så började jag läsa mer och måla, säger Muktar.

Elever i Mattlidens skola i Esbo berättar om vad de har för hobbyer och vad de gör på fritiden. - Spela upp på Arenan

De med hobbyer mår bättre

Överlag är barn och unga nöjda med sin fritid i ungefär samma utsträckning som tidigare, men undersökningen visar också att de som fortsatte att vara aktiva med hobbyer och intressen under coronaperioden är klart mer nöjda med sin fritid än andra.

De vanligaste orsakerna till att man slutar med en hobby är enligt rapporten från Ungdomsforskningssällskapet att man fått andra intressen, känner en brist på motivation, upplever att hobbyn är för målinriktad eller att den kräver för mycket tid.

När det gäller de som inte har någon hobby alls så listar rapporten upp orsaker som att de unga saknar intresse eller kompisar som man kan ägna sig åt hobbyn med.

Brist på hobbyer kan också bero på att utbudet i närområdet är dåligt, eller att hobbyn helt enkelt är för dyr.

Undersökningen kring barns och ungas fritidsintressen och hobbyer har sedan 2009 gjorts med två års mellanrum av Finlands ungdomsforskningssällskap.