Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Stormossen vet inte när de kan fakturera igen – behöver lån av ägarkommunerna

Kvinna står intill en trappa i en korridor och tittar in i kameran.
Bildtext Camilla Enell-Öst är avfallshanteringschef på Vasaregionens avfallsnämnd.
Bild: Sofi Nordmyr / Yle

Stormossen kan inte fakturera som tänkt den närmaste tiden. Orsaken är att faktureringsrutinerna och avfallstaxan har ändrat.

Förändringarna innebär att avfallstransportörer ska överlåta uppgifter till avfallsbolaget. Men ett besvär har lämnats in och det i sin tur hindrar Stormossen från att fakturera.

– Hittills vet vi bara att ett besvär har inlämnats eftersom vi själva har kollat upp det med förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen har inte ännu tagit kontakt med oss eller begärt ett utlåtande av avfallsnämnden, säger Camilla Enell-Öst som är avfallshanteringschef på Vasaregionens avfallsnämnden.

Besväret tas inte upp till behandling hos avfallsnämnden förrän förvaltningsdomstolen tar kontakt.

– I nuläget ligger besväret på förvaltningsdomstolens bord.

Stopp för fakturor tills man vet mer

Uppgifterna som Stormossen behöver för att kunna fakturera behandlingsavgifterna ska bolaget få från avfallsnämnden. Avfallsnämnden har fått uppgifterna från avfallstransportörerna, men enligt Enell-Öst vill man på avfallsnämnden vara försiktiga då det har kommit ett besvär och eftersom det gäller överlåtande av personuppgifter.

– Vi har inte överlåtit uppgifterna till Stormossen ännu. Vi på avfallsnämnden har meddelat Stormossen att vi för tillfället sätter stopp och att faktureringen får vänta tills vi hör något från förvaltningsdomstolen.

Konsekvenserna av besväret blir att Stormossen inte kan veta när de kan få iväg fakturorna. De kan inte heller få in pengar från behandlingsavgifterna och har därför bett sina ägarkommuner om ett kortfristigt lån.

– Det hjälps inte, hellre gör vi på det här sättet och är försiktiga med personuppgifterna och låter faktureringen vänta, säger Enell-Öst.

kaivinkoen muovijätekasalla
Bildtext På Stormossen vet man inte när man kan fakturera eller få in pengar. Vasa har gett bolaget ett kortfristigt lån.
Bild: Jari Hakkarainen / Yle

Avfallstransportörer vill ha tillbaka gamla systemet

En avfallstransportör som Yle har talat med och som önskar vara anonym, säger att majoriteten av avfallstransportörerna inte har lämnat in några uppgifter till avfallsnämnden. Hen upplever att man beskyller transportörerna för att inte lämna ut uppgifterna.

– Man får inte lämna ut uppgifterna enligt dataskyddslagen och det har nästan alla transportörer respekterat. Det kan bli stora böter om man lämnar ut uppgifterna.

Tidigare har behandlingsavgiften tagits ut av avfallstransportörerna, men Vasaregionens avfallsnämnd har godkänt avfallstaxan för 2023 som innebär att Stormossen ska fakturera behandlingsavgiften för brännbart avfall direkt av fastigheterna.

– Det skulle vara viktigt att det gamla systemet fortsätter, det är trots allt vi som besitter lokalkännedomen. Jag har jobbat i branschen i över 40 år så jag kan det här yrket och kunderna är nöjda.

Det finns två sorters transportsystem, ett avtalsbaserat och ett kommunalt. Enligt transportören skulle lösningen på problemen vara att fortsätta som förr med avtalsbaserad transport och att låta fastighetsskötaren beställa.

– När vi inte själva får fakturera stör det vår omsättning och det har varit störningar med momsen. Förut har vi fått en räkning en gång i månaden på det vi har transporterat till Stormossen och nu har vi inte fått något alls för två gånger då vi har fakturerat, vilket leder till strul i vår bokföring.

Diskussion om artikeln