Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Planerna för Nickby gårds centrum gick vidare efter omröstning

Skiss över Nickby gård.
Bildtext Planerna för Nickby gårds centrum har kommenterats flitigt av Sibboborna (arkivbild).
Bild: Sibbo kommun

Detaljplanen för Nickby gårds centrum går nu vidare till fullmäktige i Sibbo. Kommunstyrelsen beslöt på måndagen efter omröstning 9–2 att föreslå att fullmäktige godkänner detaljplanen. Två SFP:are ville förkasta planen.

Diskussionerna i kommunstyrelsen handlade till exempel om ekonomin och de totala inkomsterna och utgifterna. Tomtförsäljning samt kostnader för bygget av gator, vägar och kommunalteknik var också under lupp.

Mycket reaktioner från Sibboborna

Planen för Nickby gård har väckt mycket debatt bland Sibboborna och fick många ändringsförslag då den låg framme.

– Det är ett faktum att vi fått mycket anmärkningar. Materialet är över 1 000 sidor och bemötanden av utlåtanden och anmärkningar är 400–500 sidor, säger Kaj Lindqvist, kommunstyrelsens ordförande (SFP).

Många Sibbobor är oroade över natur- och friluftsområden och hur väl de beaktats i planen.

Kaj Lindqvist
Bildtext Kaj Lindqvist (SFP) är kommunstyrelsens ordförande i Sibbo (arkivbild).
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Den viktigaste förändringen som gjorts medan planen manglats är att politikerna minskat på den totala dimensioneringen.

– Antalet flervåningshus har minskats radikalt och motionsstigar samt rekreationsområden har beaktats bättre. Till största delen kommer inga skogar att bebyggas. Största delen av Norrskogen och Byberget bevaras och vissa kvarter med småhus i planen har tagits bort.

Oenighet inom SFP

Två SFP:are i kommunstyrelsen röstade alltså under måndagen för att förkasta planen.

– En del anser att Nickby gårds åkrar över huvud taget inte ska bebyggas. Andra anser att antalet invånare borde minskas ytterligare jämfört med nuvarande förslag.

Fullmäktige fattar beslut om detaljplanen den 5 juni. Lindqvist hoppas att planen fastställs då.

Hur inverkar det på fortsättningen om ärendet inte hinner godkännas före sommarpausen?

– Ju tidigare vi får ett beslut desto snabbare går det att börja bygga. Men oberoende om planen godkänns eller inte räknar vi med besvär. Det tar säkert över ett år innan planen är fastställd slutligen, säger Kaj Lindqvist.

Diskussion om artikeln