Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Vanda höjer lönerna inom småbarnspedagogiken och grundskolan

Reppuja naulakossa.
Bildtext Lönerna höjs i två etapper. Den 1 juni och den 1 augusti.
Bild: Jenna Lehtonen

Vanda vill behålla nuvarande personal och locka fler till bristyrkena.

Vandas löneförhöjning riktas särkilt mot personal inom småbarnspedagogiken. Staden hoppas på att hålla kvar befintlig personal och på att locka fler till bristyrkena.

Lönerna höjs i två etapper. Baserat på löneavtalsförhandlingar sker den första höjningen den 1 juni. Vandapedogogerna får ett ytterligare påslag den 1 augusti som kommer från stadens egen budget.

Minimisumman för den totala löneförhöjningen från och med den första augusti är 308,29 € för lärare, 283,76 € för speciallärare och 154,55 € för barnskötare. Även socionomer och ledare inom småbarnspedagogiken får höjda löner.

Även anställda utan utbildning får påökt

Kirsi-Marja Lievonen som är personal- och koncernchef inom Vanda stad berättar att även anställda som saknar utbildning omfattas av löneförhöjningen. För att skapa en morot för personalen att utbilda sig så erbjuds det ytterligare tillägg.

– Löneförhöjningarna inom småbarnspedagogiken är exceptionellt hög (6,9-11,4 procent) och visar på att Vanda stad vill göra branschen mer attraktiv, säger Lievonen.

Den första juni höjer Vanda även lönerna för skolgångsbiträden, ungdomsledare och utbildade specialklasslärare. Samma gäller för grundskolelärare som arbetar i skolor med en stor andel elever med finska som andra språk.