Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kristdemokraterna håller låg profil i regeringsförhandlingarna – partiaktiva förklarar varför

Sari Essayah framför ett bord med mikrofoner.
Bildtext Kristdemokraternas fotfolk har förtroende för partiets förhandlare med partiordförande Sari Essayah i spetsen.
Bild: Markku Ulander /Lehtikuva

Kristdemokraternas fotfolk verkar lita på partiets förhandlare trots att de har fört ytterst lite väsen om sig. Frågan är om KD vill medverka i regeringen till nästan vilket pris som helst.

I regeringsförhandlingarna har det på sistone varit mycket fokus på Svenska folkpartiet, medan Kristdemokraterna har fört väldigt lite väsen om sig.

SFP har en lång tradition av att vara ett regeringsparti, medan Kristdemokraterna inte fört regeringsförhandlingar på tolv år. Vill KD med i regeringen till vilket pris som helst?

Svenska Yle har ringt runt till KD:s gräsrötter för att pejla stämningarna. Ingen av de intervjuade har suttit med i förhandlingarna i Ständerhuset, de har främst tillgång till information via medierna.

Gräsrötterna verkar lita på partiledningen. De tycker att förhandlarna har skött sig väl. Förhandlarna beskrivs som konstruktiva, proffsiga och diplomatiska.

– Jag tror att de följer spelreglerna och inte informerar mycket utöver det som behöver informeras. Jag tror att Kristdemokraterna håller sig till reglerna och partiprogrammet, säger Robin Sundelin som är kommunfullmäktiges ordförande i Larsmo.

– Man har velat ge dem ro att förhandla i fred och inte ropat så mycket om förhandlingarna utåt. Inte ens vi vet desto mera om innehållet. Ibland verkar det som om diskussionens vågor skulle gå höga, förhandlarna måste hålla huvudet kallt, säger Jani Andersson, ordförande för KD i Mellersta Österbotten.

Finanspolitiken förenar

Kristdemokraterna har inte opponerat sig mot någonting i offentligheten, men det betyder enligt Jani Andersson inte att hans parti går med på vad som helst.

– Jag har uppfattningen att många frågor helt enkelt förenar partierna. De har långt samma målsättningar. Jag tror att KD har kunnat acceptera kompromisserna.

Finanspolitiken förenar de förhandlande partierna, säger flera kristdemokrater. Robin Sundelin från Larsmo tror att KD saknar knäckfrågor för att hans parti har ett liknande partiprogram som Samlingspartiet.

– Vi är för att ekonomin sätts i skick. Det är det viktigaste. Och sen att de svagaste ändå skulle skötas om, men kanske på ett lite annorlunda sätt än i dag, säger Jan Axberg, vice ordförande för KD i Nyland.

Jaana Shelby som ställde upp för Kristdemokraterna i riksdagsvalet i Egentliga Finland tycker att det är smart förhandlingsteknik att inte slå fast några ultimatum innan förhandlingarna ens har börjat.

– Om vi tänker på de här fyra partierna så är det kanske bra att det finns någon som hellre bygger broar än förstör dem, säger Shelby.

KD kan kompromissa i invandringsfrågor

Svenska folkpartiet och Sannfinländarna har haft svårt att enas om klimat- och invandringspolitiken. Medan SFP i lördags i timtal diskuterade överenskommelsen om invandringspolitiken, valde Kristdemokraterna att acceptera pappret utan protest.

På frågan om huruvida Kristdemokraternas invandringspolitik är förenlig med Sannfinländarnas krav på minskad invandring säger Robin Sundelin att han inte är så insatt i vad Sannfinländarna vill, men att KD vill ha mer arbetskraftsinvandring. Jaana Shelby betonar solidaritetskänslan inom partiet.

– Vi tycker att folk som behöver hjälp ska få det oberoende av var de bor eller varifrån de kommer. Det enda problemet vi har här i Finland är att vi inte har lyckats så bra med integreringen, säger Shelby.

Jani Andersson från Karleby tycker för sin del att de inkomstgränser som har varit på förslag är på tok för höga. De skulle till exempel utesluta personer som jobbar inom hälsovården. Jaana Shelby från S:t Karins håller med. Hon säger att det också finns finländare som måste klara sig på små löner.

– Det är orealistiskt att säga att ni måste ha högre löner än andra människor. Det är alldeles fånigt, säger hon.

Jani Andersson säger att KD är ”förnuftets parti” och därför har lätt att acceptera kompromisser också då det gäller invandringspolitiken. Jan Axberg är för sin del redo att tillfälligt sänka u-landsbiståndet en aning för att få ordning på Finlands ekonomi.

– Ekonomin och förnyelsen av social- och hälsovården är viktigast. Allt det här med invandring är egentligen småpengar om man jämför med social- och hälsovården. Det viktigaste är att den görs om så att vi har råd med den, säger Axberg.

KD:are tror på den här regeringsbasen

Alla uppringda tycker att det är viktigt att KD är med i nästa regering. Det ger bättre påverkningsmöjligheter än att sitta i opposition.

Jani Andersson tror att förhandlingarna leder till önskat resultat, att de fyra förhandlande partierna till slut lyckas komma överens och bildar regering.

– Ju noggrannare partierna förhandlar om detaljerna desto enklare blir det att komma överens i regeringen, säger Andersson.

Jan Axberg tror att det som nu pågår ganska långt handlar om teater för de egna anhängarna, att de fyra partierna nog kommer överens till slut.

– Jag skulle vara mycket förvånad om det här inte lyckas, säger Jaana Shelby.