Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlands miljöcentral: Kommunernas koldioxidutsläpp slutade minska 2021

Bilar på en motorväg.
Bildtext Enligt Finlands miljöcentral uppnåddes den största utsläppsminskningen 2021 inom vägtrafiken.
Bild: Matti Myller / Yle

Efter att Finlands kommuner lyckades minska på koldioxidutsläppen i 3 år bromsades den positiva utvecklingen 2021. Enligt Finlands miljöcentral beror det främst på värmeenergi.

År 2021 förblev kommunernas sammanlagda koldioxidutsläpp på samma nivå som året innan. Det meddelar Finlands miljöcentral. Innan det hade utsläppen minskat årligen från och med 2018.

Utsläppens minskning bromsades huvudsakligen av förbrukningen av uppvärmningsenergi i byggnader, som var högre än året innan. Också den förbrukade mängden elenergi ökade jämfört med året innan, vilket ledde till att mer fossila bränslen måste användas i elproduktionen.

2020 var ett exceptionellt år, dels för att pandemin stoppade samhällets normala aktiviteter, dels för att det var ett mycket varmt år.

”Jämfört med året innan var 2021 klart kallare, och vi hade redan börja återhämta oss från coronachocken”, säger Santtu Karhinen, specialforskare vid Finlands miljöcentral, i ett pressmeddelande.

Den största utsläppsminskningen uppnåddes inom vägtrafiken. Utvecklingen har pådrivits av en ökande bioandel i flytande transportbränslen och dessutom har den totala körprestationen minskat något jämfört med föregående år.

Trots att utsläppen inte minskar i samma takt som tidigare anser Finlands miljöcentral att det ser ljust ut i det långa loppet. Utsläppen har minskat i så gott som alla kommuner i Finland med sammanlagt nästan 28 procent mellan 2005 och 2021.

Stora skillnader mellan landskap i invånarspecifika utsläpp

Det finns fortfarande skillnader mellan kommunerna och landskapen i utvecklingen av utsläpp. De invånarspecifika utsläppen är lägst i de södra landskapen, precis som de föregående åren.

De relativa utsläppen per invånare minskade däremot mest i Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland.

Skillnaderna mellan landskapen beror bland annat på skillnader i näringsstrukturer (till exempel hur mycket jordbruk dominerar), geografiska egenskaper (avstånd och samhällsstruktur), väderförhållanden och bränsleanvändningen vid fjärrvärme.