Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vården i Österbotten ska spara nästan hundra miljoner på tre år – välfärdsområdesstyrelsen överens efter flera omröstningar

Vårdare hjälper äldre person att lägga sig i säng.
Bildtext Behovet av äldreomsorg ökar i takt med att befolkningen åldras. Samtidigt råder stor brist på vårdpersonal. Och under de närmaste tre åren ska Österbottens välfärdsområde spara uppskattningsvis 95 miljoner euro.
Bild: Sampo Saikkonen / Yle

Efter lång diskussion och omröstning godkände politikerna i välfärdsområdesstyrelsen de sparplaner som varit föremål för debatt under våren. Totalt är det närmare hundra miljoner euro som ska bort, betydligt mer än vad som sagts tidigare.

Det handlar om det såkallade framtids- och anpassningsprogrammet för Österbottens välfärdsområde.

Behovet att omorganisera välfärdsområdets service är stort, skriver välfärdsområdet i ett pressmeddelande.

Servicebehovet ökar, men det råder en brist på personal inom social- och hälsovården, samtidigt som personalen är ansträngd och välfärdsområdets finansiering minskar. Utan förändringar kommer servicesystemet att krisa sig allt mer.

Ur välfärdsområdets pressmeddelande

Huvudtanken med framtids- och anpassningsprogrammet är att flytta tyngdpunkten i servicen från tyngre vård mot mer förebyggande vård och omsorg.

Bland förebyggande tjänster räknar man upp exempelvis att välfärdsområdet ska ta i bruk en övergripande familjecenterverksamhet för barn och familjer, anställa psykiatriska sjukskötare för de högre årskurserna i grundskolan och för andra stadiets läroinrättningar samt erbjuda avgiftsfria preventivmedel för unga under 25 år, utveckla missbruksservicen för unga vuxna och personer i arbetsför ålder, ta i bruk egenvårdstjänster i högre utsträckning, stärka seniorrådgivningsverksamheten och den rehabiliteringsverksamhet som erbjuds både före behovet av hemvård uppstår och i samband med utskrivningen från sjukhus.

Välfärdsområdets direktör Marina Kinnunen har redan tidigare vädjat till österbottningarna om att också börja ta allt bättre hand om sig själva. Enligt Kinnunen behövs en sådan utveckling för att stävja nuvarande trend med ett kraftigt ökande behov av vård.

– Vi uppmuntrar invånarna också att på olika sätt ta hand om sig själva och sina närstående. När behovet av service minskar kan vi erbjuda service och vård av god kvalitet för alla när de behöver det, säger Kinnunen enligt pressmeddelandet.

Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen vid ingången till Vasa centralsjukhus.
Bildtext Marina Kinnunen är direktör för Österbottens välfärdsområde.
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Flera omröstningar före styrelsen kunde godkänna

Välfärdsområdets styrelseordförande Anne Salovaara-Kero (SFP) uppger att styrelsen förde en lång diskussion kring programmet.

– Vi diskuterade länge och grundligt. Och det behövs, det här är inga lätta frågor, säger Salovaara-Kero till Yle Österbotten.

Alla ledamöter var inte redo att genast godta anpassningsprogrammet. Mervi Rantala (SDP) ville återremittera frågan. Förslaget röstades ändå ner med siffrorna 6 mot 5.

SFP-ledamoten Rainer Bystedt var en av dem som röstade för en återremittering. Bakom hans röst låg en önskan om att få mer tid och information.

– Jag tycker vi kunde behöva lite mera kött på benen före vi fattar beslut. Det handlar om ett enormt paket med väldigt stora och svåra beslut, säger Bystedt.

Närmare 100 miljoner som ska sparas in

Siffrorna för exakt hur mycket som välfärdsområdet måste spara har förändrats flera gånger och det är sannolikt att de kommer att justeras ytterligare framöver.

För tillfället finns en plan som innebär en total inbesparing på 95 miljoner euro. 10 miljoner skulle sparas in under innevarande år, 60 miljoner skulle sparas in år 2024 och 25 miljoner år 2025.

Det här är betydligt mer än vad som aviserades tidigare i år. Då talade man om anpassningsåtgärder på 37 miljoner under tre år. Styrelseordförande Anne Salovaara-Kero betonar samtidigt att sparkraven kommer att öka och landa på betydligt större summor om man inte gör något.

– Jag hoppas att det ska finnas politiskt mod att fatta de här besluten, säger Salovaara-Kero.

Kvinna sitter vid bord och tittar in i kameran.
Bildtext Anne Salovaara-Kero (SFP) är ordförande i välfärdsområdesstyrelsen.
Bild: Anna Ruda / Yle

Värst för de äldre?

En av Kristdemokraternas ledamöter i styrelsen, David Pettersson, lade under mötet ändå fram ett förslag om att undvika spar inom äldreomsorgen och i stället spara på annat håll. Det förslaget röstades ner med siffrorna 9 mot 2.

Rainer Bystedt föreslog och fick även igenom flera textändringar i programmet. Den ena ändringen handlar om att lyckas spara pengar på ett fungerande sätt och slår fast att man inte ska kunna fatta några beslut om anpassningar i servicen utan att först göra en konsekvensanalys.

– Det får inte gå så att vi sparar på ett ställe och så blir det sju gånger dyrare på ett annat, säger Bystedt.

Han glädjer sig åt att ha fått in ändringen. Men han sticker inte under stol med att programmet som helhet kändes tufft att fatta beslut om. Särskilt situationen för de äldre bekymrar Bystedt.

– Vi har redan tvingats lägga ner boendeplatser. På sikt kanske vi lyckas skapa förutsättningar för att folk ska kunna bo hemma längre, men det kräver att hela vårdkedjan fungerar och det gör den inte idag. Se bara på vilken flaskhals akuten har blivit, säger Bystedt och syftar på att många äldre patienter ligger kvar länge på akuten eftersom det inte finns andra platser som kan ta emot dem för fortsatt vård.

leende medelålders man
Bildtext Rainer Bystedt är SFP-ledamot i välfärdsområdesstyrelsen. Han vill att man tar reda på vilket som blir konsekvensen av varje större sparbeslut så att det inte blir både sämre och dyrare.
Bild: Anna Wikman / Yle

Framtids- och anpassningsprogrammet går härnäst till behandling i välfärdsområdets fullmäktige som håller möte den 12 juni. Under hösten fortsätter arbetet med programmet och planerna ska få mer konkret form.