Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Axxells skolhus framskrider nu i bra takt – den speciella takformen speglar Pargas som industristad

Axxells och Optimas nya skolhus i Pargas - Spela upp på Arenan

Axxells och Optimas nya skolhus i Pargas går framåt och väntas stå klart i mars nästa år. Brist på byggmaterial ledde ändå till en början till att bygget försenades med cirka tio veckor.

Det nya skolhuset vid Brava lärcenter blir cirka 3 000 kvadratmeter stort och har en budget på 10,5 miljoner euro.

Huset byggs bland annat med stora träbalkar, som tidigare främst importerades från Ryssland, men efter att Ryssland anföll Ukraina fick byggherren Kustregionens utbildningsfastigheter tänka om.

– Till viss mån har vi haft utmaningar att hitta rätt sorts material till rätt pris. Trämaterialet har även ställt extra höga krav på brandsäkerheten och på en del ställen måste träkonstruktionerna täckas in, vilket känns lite surt, säger Joakim von Bergmann, verkställande direktör på Kustregionens utbildningsfastigheter.

Joakim von Bergmann
Bildtext Joakim von Bergmann är glad att träkonstruktionerna syns åtminstone på insidan av skolhuset.
Bild: Arash Matin / Yle

Det nya skolhuset har en stor aula med omklädningsbås och runt aulan finns de olika utbildningslinjernas klassrum. De traditionella omklädningsrummen i Axxells nuvarande byggnad används väldigt lite, så på det här viset kan omklädningsbåsen användas av elever från alla linjer. Genom att omklädningsutrymmet finns på en central plats i huset minimeras också risken för mobbning, konstaterar von Bergmann.

Axxells nybygge i pargas
Bildtext I mitten syns avloppsbrunnar för dusch och tolatter för omklädningsrummen, som kommer att finnas i mitten av den stora aulan.
Bild: Arash Matin / Yle

Takformen speglar Pargas som industristad

Formen på det nya skolhusets tak har diskuterats bland Pargasborna. Designen är inspirerad av Pargas som industristad och på taket finns uppvärmda brunnar så att regn- och smältvatten rinner bort.

– Pargas är en industriort och det här taket ska ha en industriellt utseende. Taket är också optimerat för att man ska kunna placera ut solpaneler. Det här är något som jag hoppas att vi ska kunna göra tillsammans med Axxells elmontörsutbildning under de kommande åren, säger von Bergmann.

Axxells nybygge i pargas
Bildtext Regn- och smältvatten från taket rinner ner i uppvärmda brunnar.
Bild: Arash Matin / Yle

Kostnaderna för skolbygget har inte stigit så mycket från den ursprungliga budgeten, men däremot har von Bergmann reagerat på att beslutsfattandet måste göras snabbare än förut.

– När man tidigare haft veckor på sig att fatta beslut om ändringar, så kan det i nuläget vara så att du får informationen på förmiddagen och måste fatta beslut på eftermiddagen. Det här ökar förstås risken för fel och det leder också till att den ekonomiska risken ökar, säger von Bergmann.

Det nya skolhuset ska stå färdigt vecka 10 år 2024. Innan dess ska alla inomhusarbeten som el, ventilation, automation och ytor bli klara.

– Än så länge kan Pargasbor som kör förbi på Skärgårdsvägen kanske skymta hur det ser ut inne i byggnaden. Men inom ett par månader kommer skalet att vara helt slutet och efter det fortsätter vi med innearbeten, säger von Bergmann.

Axxells nybygge i pargas
Bildtext Snart kan förbipasserande inte längre se in i skolbyggnaden.
Bild: Arash Matin / Yle

”Det blir nog fint till sist”

Det nya skolhuset är i första hand till för Axxells och Optimas studerande, men lokalerna kommer även att kunna användas av Pargas stads skolor. Husen har byggts ihop med varandra.

I måndags fick Axxells personal i Pargas bekanta sig med det nya skolhuset för första gången. Byggläraren Kasper Sundholm, som även är ansvarig lärare för de tekniska utbildningarna vid Axxell i Pargas, och vårdläraren Regina Koskinen, platschef för Axxell i Pargas, tycker det är trevligt att Axxell väljer att satsa på ett nytt skolhus i Pargas.

– Det är nytt och spännande, på insidan var det lite rått ännu, men det blir nog fint till sist. På byggsidan har vi fått vara med och planera var vi ska placera maskiner och utnyttja lokalerna på bästa sätt. Det blir kanske lite mindre än vad vi har nu, men vi får anpassa oss, säger Sundholm.

– Det blir mer konkret då man får komma in och se hur det ser ut. Det är klart att allt är i ett väldigt tidigt skede ännu, men man såg redan hur vissa delar kommer att bli. Vi har från starten fått frågor kring hur vi vill bygga upp och planera det, säger Koskinen.

Kasper, vad tänker du som bygglärare om skolhusets takkonstruktion?

– De som har planerat taket vet säkert vad de gör. Det är lite av en riskkonstruktion, men vi hoppas att de förstår vad de har gett sig in på, säger Sundholm.

En man och en kvinna utanför ett skolhus.
Bildtext Regina Koskinen och Kasper Sundholm är glada över att Axxell vill satsa på ett nytt skolhus i Pargas.
Bild: Carmela Johansson / Yle

”Det är jättebra att vi finns i elevernas vardag”

Både Sundholm och Koskinen ser det som en stor fördel att Axxell i framtiden finns i närheten av de andra skolorna i Pargas.

– Jag tycker det är bra att eleverna ser vår verksamhet och vilka linjer vi har. Jag tror att det kan vara till vår fördel att finnas i närheten och att vi får fler studerande på det här sättet, säger Sundholm.

– Det är jättebra att vi finns bredvid varandra och finns i elevernas vardag. Eleverna i årskurs 7 till 9 ser att Axxell också är en utbildare på andra stadiet. Tanken är också att vi ska använda lokalerna tillsammans. Vi kommer att vistas i varandras lokaler, så verksamheten kommer att flätas samman på ett annat sätt än vad den gör idag, säger Koskinen.

Diskussion om artikeln