Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

En utländsk sjukskötarutbildning kan vara värdelös i Finland – Tehy vill se mer flexibilitet inom vården

Operationssjuksköterskorna Carita Vuorenpää och Lotta Lantto vid Jorvs sjukhus i operationssalen.
Bildtext Att få sin examen erkänd och att få tillstånd att jobba med en utländsk yrkesexamen är svårt i byråkratins Finland.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Trots bristen på kvalificerad arbetskraft inom social- och hälsovården och behovet av arbetskraftsinvandring måste många med en utländsk examen studera på nytt i Finland för att få jobb inom branschen. Facket efterlyser nu mer flexibilitet.

Kristine Nordman flyttade till Finland från Filippinerna för elva år sedan för att studera. Hon uppmuntrades av en vän som berättade att utbildningen i Finland är avgiftsfri.

I Filippinerna hade hon redan fått en sjukskötarexamen efter en fyraårig utbildning, men valde att studera till närvårdare på Yrkesakademin i Österbotten i Vasa.

– Det var då det enda alternativet för mig, eftersom jag inte kunde språket och Yrkesakademin erbjöd utbildning på engelska. Eftersom jag inte kunde jobba som sjukskötare tänkte jag att jag kan börja som närvårdare, säger Nordman.

Trots att hon redan var sjuksköterska på Filippinerna kunde hon inte direkt jobba med utbildningen i Finland. En examen från ett land utanför EU/EEA-området är inte automatiskt giltig i Finland.

För att få sjukskötarexamen erkänd behövde hon får ett yrkestillstånd från tillsynsverket Valvira.

– Jag gick på ett språktest i svenska, men enligt Valvira behövde jag komplettera med kurser i bland annat finländsk lagstiftning. Jag tog kurser på Novia och efter det fick jag yrkesrättigheter, säger Nordman.

Svår process trots efterfrågan på utländsk arbetskraft

Inom social- och hälsovården finns det en brist på kunnig arbetskraft och många ser invandring som en lösning. Ändå visar bland annat en undersökning av tankesmedjan E2 att många upplever det svårt att få tidigare examen erkänd i Finland.

Nordman håller med om att det var en svår process att få yrkesrättigheter för sjukskötare.

– Det var väldigt byråkratiskt och egentligen känns det fel att man måste börja jobba som närvårdare. Däremot förstår jag att det finns skillnader mellan Finland och Filippinerna, säger hon.

För personer från bland annat Filippinerna är det lättare att hålla sig till jobb som inte motsvarar deras examen från utlandet

Juha Kurtti, Tehy

Att få sin examen erkänd och att få tillstånd att jobba med en utländsk yrkesexamen är avgiftsbelagt. Det kan kosta så mycket som 700 euro för att gå igenom det.

Nordman har också upplevt att många andra har samma problem.

– Det var ingen annan från min utbildning som valde att studera vidare på grund av att det är så dyrt att få yrkesrättighet. Å andra sidan har jag pratat med sådana som har valt att studera till sjukskötare trots att de redan har en sådan från Filippinerna, säger hon.

Tehy vill se åtgärder

Tehy kom i april med ett uttalande där organisationen föreslår att processen kring att erkänna utländsk examen ska bli klarare och att det behövs regler om etisk rekrytering.

Enligt forskningschef Juha Kurtti vid Tehy är det personer utanför EU/EFTA-området som drabbas mest av problemet med att få yrkesrättigheter.

– Enligt EU-rätten är en examen från ett EU-land automatiskt godtagbar i ett annat medlemsland, en utländsk examen är godkänd bara om den har blivit godkänd i ett annat medlemsland. För personer från bland annat Filippinerna är det lättare att hålla sig till jobb som inte motsvarar deras examen från utlandet, säger han.

Enligt Kurtti har många yrkeshögskolor i Finland drivit projekt som underlättar för utländska sjukskötare att få sina examina godkända och kunna jobba som sjukskötare. Tehys idé är att göra detta till en modell för utländsk rekrytering.

Kurtti anser att nästa regering bör ha en klar plan på att göra processen lättare.

– Den avgående regeringen började på en reform som gäller utländska arbetstagare inom social- och hälsovården. Vi hoppas att arbetet fortsätter också i nästa regering, säger han.