Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Vätgasfabrik planeras till Tolkis – biträdande stadsdirektören: ”Det är en stor möjlighet för Borgå”

Uppdaterad 31.05.2023 13:45.
Illustrerande bild på en vätgasfabrik. Ett industriområde vid havet.
Bildtext Illustration över hur en färdig vätgasfabrik kan se ut på någon av orterna.
Bild: Plug Power, Business Finland

Det amerikanska bolaget Plug Power planerar bygga tre fabriker för fossilfri vätgas i Finland. En av dem skulle placeras i Tolkis i Borgå.

– Vi måste komma ihåg i vilket skede det här projektet är. Det kräver mycket planering och mycket jobb för att få det att förverkligas men det är en stor möjlighet för Borgå, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Enligt bolaget innebär planerna tusen direkta jobb och ytterligare tretusen indirekta jobb fördelade mellan de tre fabriksorterna Borgå, Karleby och Kristinestad.

– Det är svårt att i det här skedet säga exakt hur många av dem som kommer till Borgå, men det är frågan om ett betydande antal, säger von Schoultz.

Det handlar om en investering på minst ett par hundra miljoner euro. Planen är att bygga fabriken i Tolkis, nära hamnen.

Därifrån är det också nära till industriområdet i Sköldvik, som staden hoppas ska utvecklas till Nordens mest betydande koncentration inom cirkulär ekonomi. Även till exempel Neste i Sköldvik ska satsa på vätgas som tillverkas med hjälp av förnybar energi.

Ska inte påverka grannskapet negativt

Avsiktsförklaringen som Plug Power och Borgå stad skrivit under gäller ett 20 hektar stort område i Tolkis som ägs av Borgå stad. Åtta hektar av området är redan färdigt schaktat, redo för byggande. Innan det kan bli aktuellt behövs en planändring för hela området och bolaget måste utreda om det är en bra plats att bygga fabriken på. Med avsiktsförklaringen reserveras området för bolaget till dess.

Vätgasanläggningen i Borgå ska fokusera på lösningar för trafiken. Energianvändningen planeras ligga på 0,25 gigawatt. Om allt går som planerat så ska fabriken år 2030 producera hundra ton vätgas per dag.

Fredrick von Schoultz, biträdande stadsdirektör för Borgå stad
Bildtext Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz ser den planerade investeringen som en stor möjlighet för Borgå. Arkivbild.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Det är svårt att säga när bygget kan komma igång. Stadsutvecklingsnämnden i Borgå börjar med planprocessen under hösten.

– Vi ska inte gå händelserna i förväg. Företaget har tidtabellsmål och vår sak är att föra planläggningen och de andra processerna framåt så smidigt som möjligt. Samtidigt ska vi komma ihåg att planläggning är en mycket interaktiv process där vi också ska ge våra invånare möjligheten att säga sitt, säger von Schoultz.

Alla konsekvenser som anläggningen kan ha ska undersökas noggrant i planläggningsprocessen.

– Den bilden vi har i det här skedet är att det inte behöver flyttas bosättning, därför har vi föreslagit det här området. Jag utgår från att det går att få den här verksamheten på området i Tolkis utan att det har alltför stora negativa aspekter för grannskapet, säger von Schoultz.

Han tror bolagets planer för Borgå kan locka dit fler företag som sysslar med liknande saker.

– Det att Sköldviksaktörerna har gått ut och sagt att de ser att Sköldvik i framtiden är en koncentration av företag i världsklass inom bio- och cirkulär ekonomi har varit en klar och tydlig signal. Den här etableringen förstärker den utvecklingen. Det är en ny aktör i det industriella ekosystemet som gör det ännu mer intressant, säger von Schoultz.

Diskussion om artikeln