Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

HUS styrelsemedlem Elin Blomqvist-Valtonen: “Var beredda på en ny kamp för Borgå sjukhus”

Elin Blomqvist-Valtonen
Bildtext Elin Blomqvist-Valtonen säger att sjukhuset har en jättefin stämning och trevlig personal som man ser att jobbar bra tillsammans. Samtidigt är byggnaden sliten och kräver större investeringar i framtiden.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

Budgetunderskott för HUS, möjliga sparkrav från staten och en pågående servicenätverksutredning; precis som senaste höst kan jouren på Borgå sjukhus hamna i skottgluggen igen.

– Om man stänger vår specialiserade jourverksamhet på Borgå sjukhus så har det drastiska följder för hela sjukhusets profilering och den service vi erbjuder här, säger Elin Blomqvist-Valtonen (SFP).

Hon sitter på många centrala poster då det gäller social- och hälsovårdsfrågor i Östnyland. Elin Blomqvist-Valtonen är regionens enda representant i styrelsen för HUS-sammanslutningen och vice ordförande i välfärdsområdesfullmäktige.

Och nu är hon bekymrad för sjukhusets framtid igen.

– När man har full jour dygnet runt så krävs det anestesi, det krävs att man kan göra operationer. Om det här försvinner så försvinner också andra delar av sjukhusets verksamhet, i alla fall på lång sikt. Jouren är bärande för hela sjukhusets framtid.

Ambulans utanför Borgå sjukhus
Bildtext I fjol tog jouren vid Borgå sjukhus emot 24 000 patienter.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

Orsakerna till oron är tre till antalet.

– Den första handlar om den kartläggning som HUS gör över hela sitt servicenätverk. Tanken är att i slutet av året kunna hitta lösningar för att eventuellt effektivera det, säger Elin Blomqvist-Valtonen.

HUS vd Matti Bergendahl har nyligen i en intervju för Hufvudstadsbladet sagt att det ännu i år kan bli aktuellt att slå ihop eller flytta vissa jourtjänster.

– För det andra håller vi som bäst på att förhandla om budgetramarna för HUS för nästa år. Här finns nu ett glapp på tiotals miljoner euro mellan vad HUS behöver och vad ägarna, välfärdsområdena och Helsingfors stad, tycker det får kosta. Hittar vi ingen lösning som alla kan leva med så måste vi hitta besparingar.

Också de pågående regeringsförhandlingarna kan få konsekvenser för HUS och Borgå sjukhus.

– Det tredje har att göra med vad som händer på Ständerhuset. Bestämmer den nya regeringen att skära kraftigt i vården så inverkar det förstås också på oss, säger Elin Blomqvist-Valtonen.

Grönt utanför Borgå sjukhus
Bildtext Elin Blomqvist-Valtonen tror att hösten kan bli lång och tung.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

Hösten kan med andra ord bli svår och tuff.

– Det beror förstås på hur regeringsförhandlingarna går och så på hur servicenätsutredningen går vidare, men jag är nog orolig för våra närsjukhus om vi tvingas spara in pengar, då tvingas vi nog kämpa för vårt sjukhus och vår jour. Jag tror hösten blir lång och tung med mycket förhandlingar och jobb.

Enligt Elin Blomqvist Valtonen gäller det för östnylänningarna att vara beredda på att kämpa för sitt sjukhus.

– För tillfället är det ingen panik, men jag tror det är viktigt att vi tillsammans håller oss uppdaterade om läget och är färdiga att stå i en gemensam kamp i fall det är det som krävs. För tillfället kan man inte ta något för givet gällande vårt sjukhus och framtiden, säger hon.

Borgå sjukhus i siffror (2022)

Chefsläkaren tror på jouren

– Borgå sjukhus är ett rejält sjukhus som bra kan jämföras med Lojo sjukhus, förutom då att de har en förlossningsavdelning, säger chefsläkare Kimmo Halonen.

Han har ansvar för hela sjukhusområdet, men Borgå sjukhus är inte längre en egen självständig enhet. En ny organisationsmodell gäller för hela HUS från och med i år.

– Vi hjälper och betjänar en hel del östnylänningar. Det visar våra besökssiffror, säger han.

Chefsläkaren delar inte Elin Blomqvist-Valtonens oro beträffande jourverksamheten.

– Situationen beträffande bäddplatser och avdelningar är dålig för tillfället både hos HUS och hos välfärdsområdet. Just nu fylls vår invärtesmedicinska avdelning helt av patienter från jouren och till kirurgin kommer hälften av patienterna från jouren. Vart ska alla patienter i så fall placeras? säger Kimmo Halonen.

Diskussion om artikeln