Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

De friskaste finländarna bor i Österbotten, Nyland och på Åland – stora regionala skillnader i sjukligheten

Uppdaterad 31.05.2023 09:00.
Människor går i solen i Esplanadparken.
Bildtext Bland annat i Helsingfors är befolkningen rätt frisk.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Det finns klara skillnader i hur friska finländare på olika håll i landet är. De friskaste finländarna bor i Helsingfors, Österbotten, Nyland och på Åland, de sjukaste i Östra Finland.

De här uppgifterna kommer från det nationella hälsoindexet som upprätthålls av Folkpensionsanstalten, Institutet för hälsa och välfärd THL, Pensionsskyddscentralen och Statistikcentralen. Resultatet är en sammanställning av siffrorna från åren 2019 till 2021.

Sammanställningen visar att olika hälsoproblem är vanligast i landskapen Norra Savolax och Norra Karelen.

Stora regionala skillnader – problemen hopar sig i öst

Det finns stora skillnader mellan välfärdsområdena. Det syns i förekomsten av allvarliga mentala problem, alkoholrelaterade sjukdomar, sjukdomar i rörelseorganen samt kranskärlssjukdomar.

I Norra Savolax välfärdsområde förekommer mental ohälsa och sjukdomar i rörelseorganen i klart större utsträckning än i resten av landet. De här problemen är klart minst på Åland.

Alkoholrelaterade sjukdomar är vanligast i Norra Karelen, och klart vanligare än i resten av landet också i Södra Karelen. Också här är incidensen lägst på Åland samt i Österbotten.

En man står framför en vinhylla med en flaska i handen.
Bildtext Alkoholrelaterade sjukdomar var minst vanliga på Åland och i Österbotten.
Bild: Sakari Piippo / Yle

Kranskärlssjukdomar, det vill säga till exempel kärlkramp och hjärtinfarkt, är vanligare i Södra och Norra Karelen än i resten av landet. Men det finns också fler fall än genomsnittet för hela landet i Mellersta och Södra Österbotten, Södra och Norra Savolax samt i Lappland och Kajanaland.

Åland har den lägsta incidensen också för kranskärlssjukdomar, tillsammans med Egentliga Tavastland och Nyland.

Demenssjukdomar var vanligast i Mellersta och Norra Österbottens samt Kajanalands välfärdsområden och minst allmänna i Österbotten.

Andelen personer som är arbetsoförmögna var enligt kartläggningen störst i Kajanaland, Norra Savolax och Norra Österbotten, och minst i Västra Nyland samt på Vanda-Kervo välfärdsområde.

Mångfacetterade orsaker till skillnaderna

Det finns många olika orsaker som kan förklara de regionala skillnaderna i sjuklighet och arbetsoförmögenhet.

Arbetslöshet och ekonomiskt läge samt utbildningsnivå speglas allmänt i befolkningens hälsa och funktionsförmåga. Hur bra social- och hälsovården fungerar spelar en roll, likväl olika kulturella och genetiska faktorer.

Dessutom har levnadsvanorna givetvis en stor inverkan på sjukligheten, säger man vid Institutet för hälsa och välfärd. Hit hör rökning, alkoholbruk, motion och kost.