Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Stort grattis till alla som avlagt yrkesexamen – här är de utexaminerade i Svenskfinland!

Uppdaterad 02.06.2023 14:25.
En illustrerad bild av flygande yrkesexamensmössor och händer som räcker sig efter dem. Bakgrunden är ljusblå, händerna i olika orange nyanser.
Bildtext Bland svenskspråkiga studerande är utbildningarna inom handel, administration och juridik, hälsovård och välfärd samt tjänstebranschen de mest populära.
Bild: Sara Silvennoinen / Yle

Här hittar du namnen på alla som har avlagt examen på svenska vid yrkesskolorna under läsåret 2022–2023. Svenska Yle gratulerar alla som har fått ett yrke!

I år finns nästan 1 500 namn från de svenskspråkiga yrkesskolorna med på listan. Nu har Svenskfinland bland annat drygt 200 nya närvårdare, cirka 180 merkonomer och mer än 40 rörmontörer.

Observera att endast de personer som har godkänt att deras namn publiceras kommer att finnas med på listan. Vi väntar fortfarande på namnen från Fria Kristliga Folkhögskolan.

Stabilt intresse för att studera till ett yrke

Antalet utexaminerade vid svenskspråkiga yrkesskolor var 2 274 år 2022, vilket är ungefär på samma nivå som de två föregående åren.

I genomsnitt väljer 35 procent av eleverna från svenskspråkiga grundskolor att i första hand söka sig till en yrkesutbildning, medan 65 procent väljer en gymnasieutbildning. Många av de som utexamineras till yrken är vuxenstuderande.

Av platserna som erbjuds inom andra stadiets utbildning är ungefär hälften gymnasieplatser och hälften yrkesutbildningsplatser.

Det finns ändå stora regionala skillnader när det gäller intresset för att studera till ett yrke. I Österbotten väljer ungefär hälften av alla förstahandssökande en yrkesutbildning, medan andelen i Nyland är endast cirka 25 procent.

Bland svenskspråkiga studerande är utbildningarna inom handel, administration och juridik, hälsovård och välfärd samt tjänstebranschen de mest populära.

Så letar du efter namn

Du kan filtrera listan efter skola och söka på namn eller examen. Orten i tabellen berättar var skolenheten ligger, inte den utexaminerades hemkommun.

Enstaka studenter saknas fortfarande eftersom det finns personer som kommer att få sin examen senare under sommaren. Vi kommer att komplettera med de namn som saknas så snart vi får in dem.

En illustrerad bild av flygande studentmössor och händer som räcker sig efter dem. Bakgrunden är ljusröd, händerna i olika gröna nyanser.

Här är vårens studenter i Svenskfinland 2023 – ett stort grattis till er!

Cirka 25 100 finländska studerande får den vita mössan.