Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Polisen beslagtog och förstörde Greenpeace-banderoll – men hade inte rätt att förstöra den, enligt JO

Uppdaterad 31.05.2023 18:01.
Greenpeace-aktivister protesterar mot importen av rysk stenkol den 5 april 2022.
Bildtext Bilden är från en annan demonstration som Greenpece höll i april 2022.
Bild: Greenpeace / Mari Vaara

Justitieombudsmannen anser att polisen saknade grund för att förstöra Greenpeaces banderoll i samband med en demonstration på Helsingfors-Vanda flygplats.

Det var i november 2021 som miljöorganisationen Greenpeace demonstrerade på Helsingfors-Vanda flygplats.

Demonstranterna hade spänt upp en banderoll på 2 gånger 10 meter med texten ”nej till fossilreklam tack/ Greenpeace” på ytterväggen till en parkeringshall. Banderollen täckte annan reklam som var placerad på samma vägg.

Polisen ansåg banderollen vara brottsredskap

Polisen misstänkte demonstranterna för brott mot offentlig frid och ansåg att banderollen utgjorde ett redskap för att begå brott. Därför beslöt en kriminalkommissarie att beslagta och förstöra banderollen eftersom dess värde ansågs vara ringa.

Kriminalkommissarien motiverade beslutet med att banderollen kan användas för att begå nya brott.

Enligt demonstranterna är banderollen värd 500-600 euro.

Föremål som beslagtas ska i första hand bevaras

De föremål som polisen tar i beslag ska i första hand bevaras, konstaterar justitieombudsmannen. Banderollens värde ska beaktas och om det är uppenbart att den tillfaller staten och inte behövs som bevis i en rättegång kan den förstöras.

JO anser att banderollen i sig inte är särskilt lämpad som ett redskap för att begå brott.

JO anser att kriminalkommissariens beslut att förstöra banderollen saknar grund. Banderollen kan inte anses vara ett föremål med ringa värde som omnämns i tvångsmedelslagen.

Inte nödvändigt att förstöra banderollen

Polisen borde också i varje situation välja det alternativ som bäst tillgodoser grundläggande och mänskliga rättigheter, anser JO.

Användning av tvångsmedel får inte inskränka på någons rättigheter mer än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet. I det här fallet var det inte nödvändigt att förstöra banderollen, slår JO fast.

JO kritiserar också polisen för att demonstranterna inte automatiskt fått ta del av beslagsprotokollet utan fått det på begäran först en månad senare.

Diskussion om artikeln