Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Utredningen om Åbolärares olämpliga beteende försenas – blir inte klar före skolavslutningen

En gul och brun skolbyggnad i tegel i fyra våningar med höstgula träd omkring.
Bildtext Aktiviteten i Sankt Olofsskolan lugnar sig då sommarlovet börjar, men det stormar fortfarande kring skolan.
Bild: Marie Söderman / Yle

En lärare vid S:t Olofsskolan påstås ha använt grovt och osakligt språkbruk under lektioner. Saken började utredas tillsammans med stadens personalavdelning och jurister i slutet av april 2023.

Skolans ledning blev kontaktad redan under det förra läsåret, då elever kontaktade rektorn eftersom de upplevt lärarens beteende som opassande. De har också skrivit en lista över upprörande saker som läraren sagt under lektionstid.

Också enskilda lärare och föräldrar till elever i S:t Olofsskolan har varit upprörda över elevernas berättelser om lärarens språkbruk.

– Det har funnits anklagelser om olämpligt beteende hos en lärare i S:t Olofsskolan, och vi har försökt utreda vad som är vad genom att höra också studerande, säger Liliane Kjellman, som är direktör för den svenska servicen inom sektorn för fostran och undervisning i Åbo.

Undervisningsdirektör Kjellman har tillsammans med stadens jurist lyssnat på studerande om deras upplevelser.

Utredningen försenas

Många elever och föräldrar har väntat på utredningen kring påstådda oegentligheter och grovt språkbruk i S:t Olofsskolan. Det var meningen att utredningen skulle vara klar innan skolavslutningen, men den blir försenad.

– Vi vill göra den här utredningen ordentligt, men vi hoppas att under nästa vecka få den klar och då informera vårdnadshavarna via Wilma.

Vad är det som gör att den inte blivit färdig?

– Vi behöver ha många olika diskussioner, också inom staden, med personalansvariga, jurister och så vidare.

Kjellman tror inte att utredningen kommer att bli offentlig, utan att staden informerar om saken via ett pressmeddelande.

Biträdande rektor tillsätts och kommunikationen förbättras

Förra veckan bjöd S:t Olofsskolan och Åbo stad in föräldrar till diskussion för att förbättra kommunikationen mellan hem och skola.

– Under föräldramötet fick vi många frågor kring hur vårdnadshavarna vet att barnen är trygga i skolan. Det som vi kan göra där är att kartlägga alla risker, minimera, se över planer, så att dylika saker inte kan hända, säger Kjellman.

Liliane Kjellman, direktör för den svenska servicen inom sektorn för fostran och undervisning i Åbo, vid åkanten i Åbo. I bakgrunden syns röda blommor.
Bildtext Arkivbild. Liliane Kjellman vill att utredningen ska göras grundligt, istället för att skynda med att få den klar före sommarlovet.
Bild: Isabel Nordberg / Yle

Det är enligt Kjellman utbildningsanordnarens skyldighet och det borde vårdnadshavarna kunna vänta sig.

– Om det trots allt skulle hända våldsincidenter eller trakasserier, så betyder det inte automatiskt att skoldagen inte skulle ha varit trygg, för det finns regler, men vi vet samtidigt att det handlar om människor så saker och ting kan ändå hända.

Trots att Kjellman i detta skede inte kan avslöja något om utredningen, konstaterar hon ändå att många saker i S:t Olofsskolan kommer att ses över och se annorlunda ut i höst.

– I det här skedet har vi satt till resurser för en biträdande rektor, som kan stödja ledarskapet i skolan, och det är en betydande resurs. Vi kommer att erbjuda arbetshandledning åt lärarkollegiet, och dessutom ska planerna ses över, säger Kjellman.

Också kommunikationen och växelverkan mellan hem och skola ska ses över.