Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå är Årets klimatkommun 2023

Uppdaterad 31.05.2023 17:45.
Flygbild över Borgå.
Bildtext Borgå stad får pris för sitt klimatarbete. Vad prispengarna ska användas till är ännu oklart.
Bild: Borgå stad/Johannes Korpijaakko

Borgå stad har förärats titeln Årets klimatkommun av Kommunförbundet.

Borgås biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz är glad över utmärkelsen.

– Det känns riktigt, riktigt bra att vårt långvariga arbete med klimatfrågor blir uppmärksammat. Det är en fin grej, säger von Schoultz.

Dagen innan har han skrivit under avtalet om att placera en fabrik som tillverkar klimatneutralt väte i Tolkis. När Yle Östnyland ringer upp honom nu sitter han i bilen på väg hem från Tammerfors där han tog emot priset för Årets klimatkommun. Det delas ut på kommunernas klimatkonferens som ordnas vartannat år.

Urvalskriterierna för priset baserar sig på kommunernas åtgärder för att uppnå koldioxidneutralitet. Den premierade kommunen ska kommunicera på ett effektfullt och ansvarsfullt sätt, vara engagerad i förändringen och åstadkomma konkreta resultat.

Som motivering till priset räknar Kommunförbundet upp en lång rad olika exempel på hur Borgå verkar för att stävja klimatförändringen.

Kommunförbundets motivering

Reportern undrar vilka saker von Schoultz skulle välja att lyfta fram.

– Jag måste börja där hela klimatarbetet för Borgås del börjar, det vill säga att ha klimatfrågorna på agendan i stadsplaneringen och beakta utsläppsfrågorna redan när man planerar stadens struktur. Det finner jag mycket viktigt, säger von Schoultz.

Han nämner jobbet staden gör med invånarna och särskilt ungdomarna, där man ger dem möjligheter att göra klimatsmarta val. Till exempel Naturskolan har redan funnits i 20 år. En annan viktig sak är arbetet staden gör med företag för att de ska kunna utveckla nya klimatsmarta produkter och service.

– Vi jobbar på mycket bred basis och det är viktigt för det finns inga enskilda lätta ösningar för att lösa klimatproblematiken utan det behövs en uppsjö av olika åtgärder. Det är egentligen så att de här frågorna ska beaktas i allt som görs, säger von Schoultz.

Priset består av en plakett, ett diplom, blommor och en summa pengar.

– Kommunförbundet kompenserar sina anställdas arbetsresor och de pengar som samlas in för kompensation delas ut till årets klimatkommun. Det betyder att vi får 9 500 euro till Borgå, säger von Schoultz.

Vad prispengarna ska användas till diskuteras som bäst.

– Jag ser att det är naturligt att de används till någon form av klimatåtgärder, säger von Schoultz.

Borgå har som mål att vara en kolneutral stad år 2030. Staden har länge haft en egen klimatexpert.

Kommunförbundet beviljade också nätverket Hiilineutraali Pohjois-Savo (Ett koldioxidneutralt Norra Savolax) ett hedersomnämnande för stödjandet av kommunernas klimatarbete. Priset tilldelades NTM-centralen i Norra Savolax.

Diskussion om artikeln