Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Utebadet i Alberga öppnar idag – delvis

Idag, den första juni öppnas utebassängerna i Alberga i Esbo. Åtminstone delvis.

Det är allaktivitetsbassängen, vadbassängen och rutschbanan som tas i bruk, men den stora 50-meters bassängen ännu hålls stängd. Det kommer mer information om den senare.

Alberga utebad har renoverats och därför har öppningen dröjt en aning.

Relaterat

Nämnden Svenska Rum: Esboskolor borde möjliggöra lugna rastlokaler i skolorna

Nämnden Svenska Rum i Esbo rekommenderar att staden utreder möjligheten till lugna rastlokaler i skolorna.

På sitt möte på torsdagen (28.9) behandlade nämnden en fullmäktigemotion om att ordna så kallade lugna rastlokaler, alltså ställen i skolan dit elever som behöver lugn och ro kan gå under rasterna.

Nämnden skriver i ett utlåtande att de uppmuntrar grundskolorna och gymnasierna att främja lugn och ro, och möjligheten att lunga ner sig under skoldagen, särskilt genom pedagogiska metoder.

Vidare skriver nämnden att man ”dessutom aktivt ska söka möjligheter till ett eller flera lugna rastställen, i synnerhet i skolor med årskurs 7–9.”

Personalbristen inom småbarnspedagogiken har förkortat öppettiderna i Esbodagisar

Den här terminen har personalbristen inom småbarnspedagogiken i Esbo lett till att ett fåtal daghem har förkortat öppettiderna under enstaka dagar.

Enligt Mia Westerlund, förvaltningschef vid stadens svenska bildningstjänster, är det svårare än tidigare att hitta vikarier till både korta och långa vikariat – samtidigt som det fortsätter vara svårt att hitta behörig personal.

Staden har funderat på om det finns uppgifter som inte kräver pedagogisk utbildning, vilket har lett till ett pilotprojekt med daghemsbiträden. Staden diskuterar också olika sätt att nå ut till potentiella arbetstagare och samarbetar med utbildningsanordnarna.

Skruvar spridits ut på väg i Esbo, många invånares bildäck har förstörts

Polisen i Västra Nyland har fått in flera anmälningar om skruvar som spridits ut på vägar och som har lett till att många bilisters bildäck har gått sönder.

Det rör sig om hundratals skruvar som har legat utspridda på vägen.

Skruvarna har spridits ut på vägen i närheten av Sälviken och invånarna har berättat att det har funnits skruvar på båda körfälten i 200 meters sträckor.

Invånarna har själv hjälpts åt att plocka upp skruvarna.

Polisen ber om tips och utreder fallen som skadegörelse.