Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

EU vill ta lån för gröna investeringar – Sannfinländarna kan fälla regeringen redan i sommar

Uppdaterad 14.06.2023 13:15.
Anna-Maja Henriksson, Petteri Orpo, Riikka Purra talar till medier på Ständerhuset.
Bildtext En av sannfinländarnas knäckfrågor för att medverka i nästa regering är att Finland inte accepterar ny gemensam EU-låntagning.
Bild: Silja Viitala / Yle

EU-kommissionen ska i sommar presentera en plan att grunda en fond för att förbättra Europas konkurrenskraft. En av Sannfinländarnas knäckfrågor är ett nej till mera gemensam låntagning inom EU.

Finlands riksdag har tidigare fattat ett principbeslut att säga nej till mera gemensam låntagning inom EU. Det här skedde då riksdagen godkände grundandet av EU:s coronafond.

Sannfinländarna har listat som en av sina knäckfrågor i regeringsförhandlingarna att Finland inte får rucka på riksdagens tidigare beslut att säga nej till flera EU-lån.

Men planerna på mera lån är aktuellare än vi kunde ana. Om EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen får som hon vill presenterar kommissionen ett konkret förslag på en så kallad suveränitetsfond i sommar.

Suveränitetsfonden är fortfarande en vag idé

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade initiativet bland annat under det världsekonomiska forumet i Davos i januari i år.

Fonden ska bli ett motdrag till USA:s beslut att ge företag och industri statsstöd för övergången till grön teknik (IRA). Det finns en rädsla för att europeiska bolag blir efter i utvecklingen och tappar sin konkurrenskraft.

Konsekvenserna av kriget i Ukraina är också en bakomliggande orsak till att grunda är ny EU-fond. Energiförsörjningen var besvärlig i vintras och försvarsindustrin ligger steget efter.

Kommissionen planerar att presentera suveränitetsfonden i samband med att den mångåriga finansieringsplanen granskas i sommar.

Exakt hur fonden ska finansieras är oklart. En modell är att EU lyfter gemensamt lån i samma stil som då coronafonden grundades för några år sedan.

Annika Saarikko har som finansminister motsatt sig en fond som grundar sig på gemensam låntagning. Hon vill att följande regering ska fortsätta på den linjen.

Tanken på att förbättra Europas konkurrenskraft är god, säger EU-parlamentarikerna Nils Torvalds (SFP) och Eero Heinäluoma (SDP).

De anser att också små länder i Europa ska kunna locka till sig investeringar i grön teknologi, men är främmande för att Europa ska ta mera gemensamma lån. Inte heller Samlingspartiets Petri Sarvamaa vurmar för gemensam låntagning.

Li Andersson befarar att regeringen kan bli kortvarig

Vänsterförbundets Li Andersson säger att planerna på en suveränitetsfond till och med kan fälla regeringen om Sannfinländarna sitter med i den.

– Jo, det är nog en möjlighet. Genast då jag såg deras (Sannfinländarnas) svar till Orpo så förvånades jag över hur de hade formulerat den här punkten.

Undervisningsminister Li Andersson
Bildtext Vänsterförbundets ordförande Li Andersson höjde på ögonbrynen då hon såg hur Sannfinländarna hade formulerat sina knäckfrågor och reagerade speciellt för Sannfinländarnas svar gällande europeisk låntagning.
Bild: Toni Määttä / Yle

Li Andersson förklarar att det många gånger inom EU-politiken kommer upp frågor som Finland inte fullständigt håller med om, men att det är helt annat att förhandla om frågor i EU-borden där alla medlemsländer är representerade än att förhandla här.

Möjligheterna för ett regeringsparti från Finland att påverka beslutsfattandet inom EU är ytterst begränsade, säger Andersson.

– Jag har nog väldigt svårt att se hur de ska få den här knäckfrågan att passa ihop med de beslutshelheter som antagligen kommer på EU-borden inom de närmaste månaderna.

Torvalds och Heinäluoma inte lika dramatiska

Nils Torvalds tror inte att ny gemensam europeisk låntagning är en fråga i regeringsförhandlingarna och hänvisar till principbeslutet att Finland motsätter sig ytterligare låntagning.

– Därför tror jag inte att det här är en knäckfråga i regeringsförhandlingarna, säger Torvalds.

Heinäluoma tror för sin del inte att planerna på en suveränitetsfond är den hetaste EU-frågan som regeringsförhandlarna har på sitt bord.

Han tror att partierna i regeringen och i oppositionen kan förenas bakom ett gemensamt ställningstagande.

Europaparlamentariken Eero Heinäluoma
Bildtext Europaparlamentariker eero Heinäluoma från Socialdemokraterna tror att regeringen och oppositionen kan enas om att motsätta sig gemensam europeisk låntagning.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Bättre med pengar från EU:s budget

Kommissionen har fortfarande inte kommit ut med några detaljer och finansieringsmodellen är öppen. Nils Torvalds hoppas att kommissionen i stället för gemensam låntagning satsar på att ta pengar från budgeten.

Torvalds tror att medlemsländerna förhåller sig mycket avogt till att betala ut mera pengar. Det är också Eero Heinäluomas uppfattning om läget.

Gemensam skuld är besvärlig för att det är oklart vem som i slutändan ansvarar för att den betalas tillbaka och vem som ansvarar för hur pengarna används.

Torvalds säger att medlemsländerna har en ganska stark position och en bra möjlighet att motsätta sig dylika planer eftersom det handlar om deras pengar.

– Jag är inte så hemskt övertygad om att det här kommer att flyga.

Nils Torvalds
Bildtext Europaparlamentariken Nils Torvalds efterlyser snarare långsiktig lagstiftning än gemensam låntagning för att garantera att bolag vågar investera i Europa.
Bild: © European Union 2018 - Source : EP

Stram tidtabell

Europeiska kommissionen förväntas presentera förslaget nästa vecka, men enligt Torvalds är det ganska sent för beslutsfattandet i parlamentet. EU-valet hålls i början av juni nästa år och parlamentet måste hinna fatta beslut innan det. Om förslaget kommer först efter sommaren är loppet kört enligt Torvalds.

Heinäluoma säger å sin sida att Europeiska rådet behandlar frågan i slutet av juni och då måste Finland ha sin ståndpunkt klar. Han understryker att det är viktigt att vi får en fungerande regering så fort som möjligt.

– Det måste vara en politisk regering som har alla krafter att göra nya ställningstaganden och jag tror att vi alla hoppas att vi har en ny regering så snart som möjligt, så att Finland kan prata för sina tankegångar, säger Heinäluoma.

Heinäluoma är inte lika skeptisk som Torvalds till den knappa tidtabellen i EU-parlamentet. Han säger att det här är en fråga som prioriteras och därför kan behandlas snabbt.

– Det är en viktig sak att vi har möjligheter att stödja vår egen industri och att små länder också ska ha en möjlighet till det. Nuförtiden är det så att Tyskland och Frankrike använder ganska mycket av skattebetalarnas pengar för att stödja sin egen industri. Hela parlamentet är intresserat av att andra länder ska ha samma möjlighet.