Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

De oroar sig för åkrarna – vill se mer utredningar innan beslut om Vasa hamnväg tas

Uppdaterad 01.06.2023 15:04.
Bjarne Mara, David Köping, Fredrik Ström och Stefan Thölix vid en åker i Tölby i Korsholm.
Bildtext Bjarne Mara, David Köping, Fredrik Ström och Stefan Thölix vid en åker i Tölby i Korsholm.
Bild: Yle / Joni Kyheröinen

Beakta invallningsområdena när ni planerar hamnvägen. Den uppmaningen skickar berörda i Tölby-Vikby området. Den tajta tidtabellen får också kritik.

Det finns tre invallade och pumpade områden på totalt 448 hektar där Vikby- och Fladan alternativen för Vasa hamnväg är inritade. Det här oroar de berörda.

Vallarna är livsviktiga och bör hållas på rätt höjd för att undvika översvämningar. Det konstaterar Fredrik Ström på Solf Tölby ås åmynningsvallningsföretag.

- Om vägen dras där igenom måste pumpsystemen och täckdiken byggas om, säger Ström.

Enligt Ström har kostnaderna inte beaktats i den omfattning som krävs för att systemet ska fungera om en väg blir verklighet.

Stefan Thölix, medlem i den så kallade hamvägsarbetsgruppen inom Österbottens svenska producentförbund, säger att det handlar om två frågor.

- Försämrad dränering och svårare att bruka jorden när man måste ta sig över en väg.

Fredrik Ström på vallen intill Solf-Tölby å.
Bildtext Fredrik Ström på vallen intill Solf-Tölby å.
Bild: Yle / Joni Kyheröinen

Vill se en uppdaterad bedömning

Jordbrukaren Bjarne Mara ser att de största problemen med att dra vägen söder om Stadsfjärden är att byarna splittras och att ett stort naturområde genomskärs av en väg.

Jordbrukarna vill också se en uppdatering från miljökonsekvensbedömningen som publicerades 2017.

- Trafikmängderna har ändrat radikalt och Wärtsilä har nu en fabrik på Vasklot, säger Bjarne Mara.

På NTM-centralen säger Anders Östergård, direktör för trafik och infrastruktur, att en konsult har uppdaterat allt material med vad som har hänt efter 2017. Uppgifter om hur trafikflödet har ändrats sedan 2017 är på kommande.

Miljökonsekvensbedömningen fokuserade givetvis på miljökonsekvenser. Nu görs en bredare utvärdering, där inverkan på trafiken har en stor tyngd.

Åkrarna i den här delen av Tölby är invallade för att undvika översvämning.
Bildtext Åkrarna i den här delen av Tölby är invallade för att undvika översvämning.
Bild: Yle / Joni Kyheröinen

Hoppas på större stöd för att hamnvägen inte alls byggs

Samtidigt har Korsholms kommun låtit göra en egen miljökonsekvensbedömning av de två alternativen som går söder om Stadsfjärden. Den utredningen tas upp i samhällsbyggnadsnämnden den 7 juni. Uppdatering: Den offentliggjordes den 2 juni.

– Vi har kritiserat den miljökonsekvensbedömning som gjorts tidigare. Den var närmast gjord på näringslivets villkor, säger tekniska direktören i Korsholm Ben Antell.

Stefan Thölix hoppas att det ska uppstå större stöd för det så kallade noll-alternativet. Alltså att det inte byggs någon ny hamnväg överhuvudtaget, utan att man istället bara utvecklar det nuvarande vägnätet.

- Det är inte speciellt produktivt att jämföra Vikby och Fladan alternativen sinsemellan. Det är ju att på förhand acceptera att det blir något av de alternativen som väljs, säger Thölix.

Hamnvägsarbetsgruppen vill ha endera ett noll-alternativ eller en bro över Södra Stadsfjärden.

Vad skulle ett noll-alternativ kunna betyda?

- Till exempel en större satsning på järnvägstransporterna och att man skulle se över de ställen där trafiken löper mindre smidigt och åtgärda dem, istället för en storsatsning på en hamnväg, säger Thölix.

Järnvägsspåret ut till Vasklot i Vasa. Bilden tagen vid Wärtsiläs gamla område i Vöråstan.
Bildtext Kan järnvägen ut till Vasklot utnyttjas?
Bild: Yle / Joni Kyheröinen

”Förstår inte varför det är så bråttom”

Tidtabellen som NTM-centralen aviserat, att man gärna vill ha besked från kommunerna före sommarsemestrarna, får inte värst mycket förståelse.

- Vi har ett batterifabriksområde som fortfarande är under planering och det kommer att ta många år före det är klart. Men nu brinner det tydligen i knutarna och jag förstår inte riktigt varför det är så bråttom, säger Bjarne Mara.

Enligt de siffror som presenterades 2017 skulle en bro över Stadsfjärden landa på 96 miljoner euro, medan Vikby-alternativet skulle innebära kostnader på 22 miljoner. I dagsläget pratar vi säkert om klart högre priser.

Hur ser ni på argumentet att en bro är hiskeligt mycket dyrare?

- Nå det planeras ju också en bro över Kvarken, så jag tycker att det är kortsiktigt att tänka på det sättet. Och om vi får en omväg via Vikby, istället för en kortare väg över vattnet, så får vi ju högre koldioxidutsläpp, säger Mara.

Mara och övriga känner sig överkörda som läget är nu.

- Vi är klart sagt förbannade. Om det görs en bra utredning som visar att alternativen här är funktionella och kostnadseffektiva så skulle vi kanske kunna acceptera det. Men vi vet att det är helt åt skogen, säger Mara.

Vägchef år 2021: Två sannolika alternativ

I miljökonsekvensbeskrivningen från 2017 konstateras bland annat att centrumtunneln- och Stadsfjärden-alternativet förbättrar boendetrivseln samt rörelse- och rekreationsmöjligheterna i kärncentrum. Fladan- och Vikby-alternativen försämrar boendetrivseln och rekreationsanvändingen i närheten av vägsträckningen.

Men tanke på översvämningar har Fladan- och Vikby-alternativen de mest skadliga konsekvenserna. Alla alternativ konstateras dock vara genomförbara ur miljökonsekvensperspektiv.

När NTM-centralen samma år konstaterade att det inte finns tillräckligt med lönsamhet för att bygga en hamnväg, fick Vikby och Fladan alternativen flest minus när det gällde konsekvenserna för miljön.

År 2021 sa dock Anders Östergård att hamnvägen har två sannolika alternativ.

– Enligt miljökonsekvensbedömningen kan alla alternativ förädlas vidare men de mest realistiska är Vikby och Fladan, sa Östergård då.

I början av pågående år konstaterade han att Fladan och Vikby-alternativen har den fördelen att de är mycket billigare.

Vet redan vad kommunerna föredrar

Vi frågar Anders Östergård om man kommer att ha samlat in allt uppdaterat material före semestrarna? Och om det är någon poäng att be kommunerna om besked ifall de inte hunnit ta del av den uppdaterade informationen?

- Beslutet om vägdragning görs av NTM-centralen i det skede vi har tillräckligt beslutsunderlag. I ledningsgruppen för projektet sitter representanter från bland annat Korsholm, Vasa och ÖSP. Där har de fått ge synpunkter på alternativen.

Östergård konstaterar också att kommunernas representanter redan gett besked om vilket alternativ de föredrar.

Med det menar han att Vasa föredrar Vikby och att Korsholm sedan länge meddelat att de föredrar en bro eller en tunnel.