Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

NTM-centralen vill ha mera vatten i Västerfjärden i Närpes

Kaislikkoa
Bildtext Arkivbild.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Regleringen av Västerfjärden i Närpes behöver ses över. NTM-centralen har ansökt om ändring av regleringen hos Regionförvaltningsverket.

Med det här vill man göra regleringen av vattenståndet mer flexibel. Det nuvarande tillståndet har fört med sig att vattenståndet i Västerfjärden ofta under vårar och försomrar är för lågt.

Västerfjärden utgör Närpes ås utlopp och är invallad av vägbanken till Kaskö. Sötvattenreservoaren byggdes i början av 70-talet för processindustrins behov i Kaskö.

Problemet är att det nuvarande vattentillståndet kräver en obligatorisk vårsänkning av vattennivån, för att undvika översvämningar i samband med snösmältningen. Många gånger har det här lett till att vattennivån i fjärden sjunker onödigt lågt och blir svår att få upp till normal nivå.

NTM-centralen vill ha bort den obligatoriska vårsänkningen och i fortsättningen reglera vattennivån enligt det faktiska behovet. Ändringen ska inte heller påverka högvattenflödet i Närpes ås nedre lopp. Då vårsänkningen blir mer flexibel kan också Västerfjärden i större utsträckning än nu användas för rekreation. Dessutom räknar man med bättre förutsättningar för fiskyngel.