Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vägchef om Vasa hamnväg: ”Om vi har tillräckligt med information så kan vi ta ett beslut”

En man tittar in i kameran. I bakgrunden en parkeringsplats, hög byggnad och några buskar.
Bildtext Anders Östergård.
Bild: Chanette härus / Yle

Materialet från 2017 uppdateras som bäst. Man ser bland annat på hur trafikflödena har förändrats.

Anders Östergård, direktör för ansvarsområdet trafik och infrastruktur på NTM-centralen i Södra Österbotten, är optimistisk med att ett beslut om den nya hamnvägen hinner tas före sommaren.

– Det är knappt om tid, men vi har haft en konsult som har uppdaterat allt material om vad som har hänt sedan 2017. Om vi har ett beslutsunderlag som är tillräckligt så kan vi ta ett beslut. Det är ingen idé med att vänta längre, så vi får se när det händer.

Enligt Östergård är det trots allt ingen omedelbar brådska med hamnvägen.

– Projektet går framåt så det är bara att jobba vidare.

Ur ett trafikekonomiskt lönsamhetsperspektiv behöver man se hur många bilar som använder den nya vägen och vad nyttan med vägen är för bilisterna. Uppgifter om hur trafikflödet har ändrats sedan 2017 är på väg.

Uppskattning på hur mycket trafik det blir på vägen i framtiden i och med Gigavasa kan man än så länge bara spekulera i.

– Vi kan ha uppskattningar på hur miljön påverkas utifrån de miljökonsekvensbedömningarna vi har fått, men några detaljerade uppgifter finns det ännu inte, säger Östergård.

Var man kommer bygga hamnvägen och vilket alternativ som är mest realistiskt diskuteras fortfarande. När utvärderingen, som baserar sig på aspekter som miljön, människorna och trafiken, är gjord kommer man att ha en bättre uppfattning om var det är bäst att bygga.

Ett politiskt projekt

Kostnaderna för vägbygget har stigit och de uppskattningar som gjordes 2017 stämmer inte längre.

– I vår bransch har priserna stigit med 25 procent de senaste två åren till följd av världsläget. Vi har ett jordbyggnadsindex som berättar hur mycket priserna har stigit och det använder vi oss av för att höja priserna till dagens nivå.

Östergård kallar vägbygget för ett politiskt projekt eftersom man har fått julklappspengar från riksdagen för att göra klart utredningsplanen.

– Det här är inte några vanliga ”vägpengar” som vi får via statsbudgeten, på det sättet kan man säga att det här projektet har en politisk tyngd.