Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Allt fler åttor och nior upplever mobbning varje vecka – och många känner ångest

En flicka sitter lutad mot en bokhylla på golvet.
Bildtext Allt fler åttor och nior upplever ångest och mobbning. 34 procent av flickorna uppgav att de hade ångest.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

Elever i åttan och nian känner mer ångest nu än under pandemitiden, visar en enkät från Institutet för hälsa och välfärd. Dessutom är det länge sedan så här många svarade att de upplever mobbning varje vecka.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) genomförde en skolhälsovårdsenkät bland elever i åttan och nian som visar både att de unga känner ännu mer ångest än vad de gjorde under coronapandemin och att mobbningen ökar.

Av de ungefär 91 000 åttor och nior som deltagit i enkäten uppgav 22 procent att de kände måttlig eller svår ångest.

I årets enkät uppgav 34 procent av flickorna och 9 procent av pojkarna att de kände ångest, medan motsvarande siffror år 2021 var 30 procent bland flickorna och 8 bland pojkarna.

THL:s undersökningschef Olli Kiviruusu är lite överraskad av resultatet.

”Vi väntade oss att ångesten skulle ha minskat eftersom det hunnit gå lite tid sedan coronan”, säger han i ett pressmeddelande.

Mobbningen har ökat, men inte ensamheten

Enkätsvaren visar också att andelen elever som upplever mobbning minst en gång i veckan har ökat.

8,6 procent av pojkarna upplevde mobbning – så här högt var antalet senast 2010. Bland flickorna var andelen som upplevde mobbning minst en gång i veckan större än den varit sedan 1996.

”Att mobbning förekommer varje vecka visar tydligt att ingen har lyckats ingripa. Det är viktigt att vuxna lägger märke till mobbningen, lyssnar på de inblandade och tar tag i saken resolut”, säger THL:s utvecklingschef Jenni Helenius.

Ensamheten bland åttor och nior ligger på samma nivå som under pandemin för pojkarnas del.

9 procent av pojkarna svarade att de upplevde ensamhet. Motsvarande siffra bland flickorna var 21 procent, vilket är något lägre än under pandemitiden.